Publicerad på 11.04.2013

Artikelkategorier

Säkerhet och försvar ska behandlas av Nordiska rådet

– Vi har hört om att Nordefcos styrka är flexibilitet och att inte alla länder behöver alltid vara med. Dock handlar själva försvars- och säkerhetssamarbetet i princip om hela Norden. Det handlar om en gemensam överblick på säkerhetssituationen. Det handlar om en gemensam debatt om Nordens utmaningar, säger Åsa Torstensson, Mittengruppens ordförande och grupptalesperson i säkerhets- och försvarsdebatten.

– Poängen är att det inte räcker till att varje parlament debatterar försvar och säkerhet vart för sig, utan det skall finnas ett forum där parlamentariker från hela Norden och alla riksdagspartier kan samlas för att byta åsikter och erfarenheter. För detta ändamål finns redan Nordiska rådet. Låt oss använda detta verktyg.

Mer information:
Terhi Tikkala, generalsekreterare
Mittengruppen i Nordiska rådet
Tel. +358 50 434 5019
terhi.tikkala(a)eduskunta.fi

Åsa Torstensson, ordförande för Mittengruppen
Tel. +46 70343 9618
asa.torstensson(a)riksdagen.se

Talet i sin helhet:

Mittengruppens ordförande Åsa Torstensson på temasession i Stockholm

Ärade fru president,

Det är historiskt att Nordiska rådet kan prata säkerhet och försvar, men synd att detta prat inte har någon formell ställning. Vi kan fritt använda talerätten som vilken riksdagsledamot som helst i våra parlament, men som Nordiska rådet har vi inga mekanismer som garanterar inflytandet gentemot ministrarna. Ministrarna har inte heller någon plikt att agera som ett ministerråd i stället för att var och en minister agerar för sitt eget land.

Trots detta är vi glada för att ministrarna har i dag valt att vara här och inte någon annan stans.

Vi har i dag hört om det välfungerande och flexibelt Nordefco-samarbetet. I Nordefco räcker det till med 2-3 länders deltagande. Bra.

Dock handlar själva försvars- och säkerhetssamarbetet i princip om hela Norden. Det handlar om en gemensam överblick på säkerhetssituationen. Det handlar om en gemensam debatt om Nordens utmaningar. Det handlar inte enbart om försvar utan säkerhet i en bred mening.

Mittengruppen anser att den nordiska utrikes- och försvarspolitiken bör politiseras och demokratiseras. Mittengruppen vill att vi får ett ministerråd vars arbete förbereds av ministerrådssekretariatet i Köpenhamn och kontrolleras av Nordiska rådet. Vi vill systematik, målmedvetenhet och folklig förankring till det nordiska säkerhetspolitiska samarbetet. Vi vill ge våra försvarsadministrationerna en positiv signal och en vision för framtiden.

Poängen är att det inte räcker till att varje parlament debatterar försvar och säkerhet vart för sig, utan det skall finnas ett forum där parlamentariker från hela Norden och alla riksdagspartier kan samlas för att byta åsikter och erfarenheter. För detta ändamål finns redan Nordiska rådet. Låt oss använda detta verktyg till och ge de nya uppgifterna till de redan existerande nordiska organisationerna.