Sökresultat för Klimat

 • Ungdomsfond ger unga ägarskap för den gröna omställningen

  ...mobilisering.  Med en stark drivkraft från Mittengruppen i Hållbarhetsutskottet har vi framför oss ett betänkande om att inrätta en ungdomsfond för klimat och biodiversitet. Vi är extremt tacksamma för UNR:s...

  Läs mer
 • Mittengruppen i Oslo

  ...kunna presentera fyra nya medlemsförslag med lösningar när det gäller miljö- och klimatfinansiering, rimliga roamingkostnader i hela Norden, en integrerad civilrättslagstiftning och för en hållbar bostadsproduktion. Frågor som är viktiga...

  Läs mer
 • Mittengruppen lyfter livsmedelssäkerheten

  ...kopplat till klimatförändringarna. Men det tar också fasta på självförsörjningsgraden och NordGens roll som en garant för livsmedelssäkerheten. Medlemsförslaget väntas komma upp till en första behandling i Nordiska rådets hållbarhetsutskott...

  Läs mer
 • Fem nya medlemsförslag efter möte i Reykjavik

  ...sådant system främjas av en stärkt patientsäkerhet. Rasmus Ling från Sverige påtalar i sitt medlemsförslag vikten av att minska klimatpåverkan från flygtrafiken. Medlemsförslaget uppmanar Nordiska ministerrådet att utarbeta en gemensam...

  Läs mer
 • Verksamhetsplan

  ...i Europa och världen. Arktis är särdeles viktigt för Norden – för regionens hållbarhet och klimatanpassning. Mittengruppen kommer bevaka vinterförhållandena under klimatförändringens påverkan samtidigt som vi ökar regionens resiliens just...

  Läs mer
 • Fri rörlighet avgörande för nordisk integration

  ...på debatten om Samarbetsministrarnas redogörelse under Nordiska rådets session i Köpenhamn. ”År 2019 enades Nordiska ministerrådet om visionen att Norden ska vara den mest integrerade och klimatsmarta regionen i världen...

  Läs mer
 • De nordiska länderna behöver vara en stark röst i arktiska frågor

  ...Det handlar för Mittengruppen i grunden om tryggheten och hållbarheten i vårt närområde. Den arktiska regionen är på sina håll en av världens få kvarvarande orörda områden. Men klimatförändringens effekter...

  Läs mer
 • Nej till flygskatt, ja till biojetfuel

  Ett förslag om nordisk flygskatt röstades ned i dag på Nordiska rådets digitala plenumsession. Mittengruppen stöttar inte införandet av en flygskatt, men gruppen är starkt för alla åtgärder som syftar...

  Läs mer
 • Glöm motsättningen mellan hållbarhet och kultur!

  Mittengruppen menar att det finns en konflikt, å ena sidan, mellan det nya nordiska kulturprogrammet och dess målsättningar och, å den andra, den nordiska kulturbudgetens kommande nedskärningar. Nedskärningarna gör att...

  Läs mer