Publicerad på 04.07.2022

Artikelkategorier

Almedalen: Mittengruppen i samtal om hållbart byggande

Tänk nordiskt från början när byggregler utformas. Det var ett av budskapen från Mittengruppens Magnus Ek, ordförande för Nordiska rådets hållbarhetsutskott. Han deltog under måndagen i ett samtal om hållbart byggande i Nordens tält i Almedalen.

Just nu pågår Almedalsveckan i Visby, Sverige. Riksdagspartier, organisationer, företag och intresserad allmänhet finns på plats för att ta del av diskussioner, debatter och tal av alla partiledare. Nere vid stranden finns Nordens tält. Där arrangerades under måndagen ett samtal om hållbarhet och omställning i byggsektorn.

Samtalet kretsade kring hur byggmaterialens klimatpåverkan ska minska, exempelvis genom ökat byggande i trä. Men hur återbruk kan öka, och en mindre andel av materialet bli avfall diskuterades också. Liksom hur regelverk och lagstiftning kan leda till innovationer och minskad klimatpåverkan. Med under samtalet var Mittengruppens Magnus Ek, som är ordförande i Nordiska rådets hållbarhetsutskott.

– Det är viktigt att man som aktör i byggbranschen kan verka i hela Norden. Varför har vi till exempel inte en gemensam byggstandard, frågade sig Magnus Ek.

– Jag förstår att man i Danmark frågar sig om man ska behöva bygga på samma sätt som man gör långt uppe i Arktis. Men faktum är att vi i Sverige, från Skåne i söder till Norrbotten i norr har ganska likartade regler. Det är möjligt om man vill, och vi behöver lära oss att tänka nordiskt från början när vi utformar regelverken.

Paula Lehtomäki, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet deltog också. Hon lyfte ministerrådets vision om Norden som världens mest klimatsmarta och integrerade region 2030. Och hon menade att om vi inte ska lyckas med omställningen i Norden, var ska man då göra det.

Den närvarande expertpanelen efterlyste regler som underlättar innovationer. Att det behöver vara tillåtet att under ordnade former bryta vissa byggregler för att pröva nya metoder och skapa utrymme för innovation.

Nordiska rådet och ministerrådet arrangerar en rad samtal och debatter under Almedalsveckan.