Simon Holmström i talarstolen

Publicerad på 04.11.2021

Artikelkategorier

Ungdomsfond ger unga ägarskap för den gröna omställningen

Det var kanske bra att Greta Thunberg tackade nej till Nordiska rådets miljöpris 2019. Det var en omskakning som startat fördjupande samtal om hur Nordiska rådet tar unga på allvar i hållbarhetsfrågor.

Mittengruppens gruppanförande som hölls av Simon Holmström under Nordiska rådets session 2021.

Idag stöder och samarbetar Nordiska rådet med nätverket Nordic Youth Biodiversity Network och ReGeneration 2030. 

Men det finns mycket kvar att göra om vi menar allvar med att ge unga förutsättningar för att skapa strukturella samhällsförändringar. Inte minst gäller det att skapa långsiktiga finansiella möjligheter för ungas egna mobilisering. 

Med en stark drivkraft från Mittengruppen i Hållbarhetsutskottet har vi framför oss ett betänkande om att inrätta en ungdomsfond för klimat och biodiversitet. Vi är extremt tacksamma för UNR:s djupa involvering. De har diskuterat koncept för fonden med alla nordiska ungdomsråd och andra intressenter. 

Det är inte bara en helt ny finansieringsform för Nordiska rådet. Det som är innovativt är att vi på allvar garanterar bredd, transparens och ungt ägarskap för fondens styrning. Det säkrar att projekten är relevanta för unga på allvar. 

Det är inte klart med detta. För att få långsiktighet, ge trovärdighet och därmed attrahera tillskott till ungdomsfonden från också andra finansiärer, så behöver vi ett varsamt startkapital från de nordiska regeringarna. Mittengruppen hoppas att de nordiska länderna delar bedömningen att ungdomsfonden är en politisk milstolpe för det nordiska samarbetet där vi ger unga mer ägarskap för den gröna omställningen.