Sökresultat för Barn och unga

 • Verksamhetsplan

  ...fokusera på jämställdhetsproblemen i Norden. Vi vill motarbeta förtryck, kränkningar och otrygghet samt säkra en större transparens kring könsskillnader gällande lön och ledaransvar och arbeta mot utsatthet hos barn och...

  Läs mer
 • Ungas deltagande avgörande för nordiska samarbetets framtid

  Hur unga ska involveras i det nordiska samarbetet diskuterades flitigt under Nordiska rådets session i Oslo. Det handlade om barn och ungas rättigheter, ungas delaktighet, ungas synpunkter, ungas mentala välmående,...

  Läs mer
 • Ambassaderna bör samarbeta för att hjälpa barn som utsätts för hedersförtryck

  ...landet. Detta handlar inte bara om barnäktenskap, utan även som påpekas i betänkandet om så kallade uppfostringsresor där barn och ungdomar som upplevs ha anammat för mycket av västerländsk kultur...

  Läs mer
 • Ungdomsfond ger unga ägarskap för den gröna omställningen

  ...i hållbarhetsfrågor. Mittengruppens gruppanförande som hölls av Simon Holmström under Nordiska rådets session 2021. Idag stöder och samarbetar Nordiska rådet med nätverket Nordic Youth Biodiversity Network och ReGeneration 2030. Men...

  Läs mer
 • Vi skal styrke det nordiske i læreruddannelsen

  På mødet i udvalget for kundskab og kultur præsenterede Mittengruppen et nyt medlemsforslag om at styrke det nordiske i læreruddannelsen. Det forslås, at der i højere grad sættes fokus på...

  Läs mer
 • Välfärdutskottet ska sprida kunskap om antibiotikaresistens

  ...som driver ett centrum för barn och ungdomar samt vuxna med funktionsnedsättning samt deras familjer. Syftet är att de ska kunna klara sin vardag så bra som möjligt utifrån sina...

  Läs mer