Sökresultat för Barn och unga

 • Verksamhetsplan

  ...av det globala biodiversitetsavtalet • Uppföljning av och skapandet av nya förslag kring cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion • Dialog om långsiktiga och interparlamentariska prioriteringar för miljön och klimatet i...

  Läs mer
 • Ambassaderna bör samarbeta för att hjälpa barn som utsätts för hedersförtryck

  ...landet. Detta handlar inte bara om barnäktenskap, utan även som påpekas i betänkandet om så kallade uppfostringsresor där barn och ungdomar som upplevs ha anammat för mycket av västerländsk kultur...

  Läs mer
 • Ungdomsfond ger unga ägarskap för den gröna omställningen

  ...i hållbarhetsfrågor. Mittengruppens gruppanförande som hölls av Simon Holmström under Nordiska rådets session 2021. Idag stöder och samarbetar Nordiska rådet med nätverket Nordic Youth Biodiversity Network och ReGeneration 2030. Men...

  Läs mer
 • Vi skal styrke det nordiske i læreruddannelsen

  På mødet i udvalget for kundskab og kultur præsenterede Mittengruppen et nyt medlemsforslag om at styrke det nordiske i læreruddannelsen. Det forslås, at der i højere grad sættes fokus på...

  Läs mer
 • Välfärdutskottet ska sprida kunskap om antibiotikaresistens

  ...som driver ett centrum för barn och ungdomar samt vuxna med funktionsnedsättning samt deras familjer. Syftet är att de ska kunna klara sin vardag så bra som möjligt utifrån sina...

  Läs mer