Publicerad på 27.03.2015

Artikelkategorier
Taggar

Välfärdutskottet ska sprida kunskap om antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett växande problem. Det är ett internationellt hot som bäst hanteras i samarbete och de nordiska länderna har goda förutsättningar att agera tillsammans. Den 3 juni hålls ett seminarium i Riksdagen i Stockholm med syfte att sprida kunskap om förebyggande arbete så att färre drabbas och sjukvårdens resurser sparas.

Mer kunskap om sällsynta diagnoser

Ågrenska är en stiftelse som driver ett centrum för barn och ungdomar samt vuxna med funktionsnedsättning samt deras familjer. Syftet är att de ska kunna klara sin vardag så bra som möjligt utifrån sina förutsättningar. Ågrenska har också spelat en viktig roll när det gäller att ge stöd till unga svenskar och deras familjer som drabbades av narkolepsi efter vaccination. Ledamöter från Välfärdsutskottet kommer att besöka Ågrenska för att ta del av kunskaper och erfarenheter från arbetet med sällsynta diagnoser.