Sökresultat för Sjukvård

 • Gränslöst nordiskt sjukvårdsområde

  ...val, säger Anders Andersson (KD) ordförande i välfärdutskottet. I de tio förslagen har Mittengruppen fokuserat på sjukvård, men vill understryka att preventionsarbetet har avgörande betydelse när man ser på sjukvården....

  Läs mer
 • Nordiskt sjukvårdssamarbete bör ses som en del av krisberedskap

  ...nordiskt sjukvårdsområde. Om ett gränsöverskridande sjukvård fungerade mellan de nordiska länderna, skulle detta ha en stor betydelse för ländernas samhällssäkerhet och krisberedskap. – En betydande del av den nordiska befolkningen...

  Läs mer
 • Gränslöst nordiskt sjukvårdsområde – Ett framtida spetsprojekt

  ...stödjer utredningsmannens arbete och vill att de nordiska länderna vidtar konkreta åtgärder för att skapa ett gränslöst nordiskt sjukvårdsområde. Vi är övertygade om att en ”Stoltenberg-rapport” inom sjukvård är möjlig,...

  Läs mer
 • Skriftlig fråga till Ministerrådet om framtidens nordiska samarbete inom hälso- och sjukvården

  Ett viktigt område är den oroande utvecklingen av antibiotikaresistens och frågeställarna vill ha svar på vad regeringarna avser att göra för att bekämpa antibiotikaresistens inom human- och veterinärmedicin. Mer information:...

  Läs mer
 • Mittengruppen om Könbergrapporten: samarbete kring sällsynta diagnoser och ovanliga läkemedel viktigast

  ...ett medlemsinitiativ för Nordiska rådet i september 2013 om gränslös nordisk sjukvård. I förslaget finns tio åtgärder som syftar till bättre kvalitet inom sjukvård, bättre valmöjligheter och rörlighet för patienterna...

  Läs mer
 • Mittengruppen: Garantera rörelsefrihet för alla – även för de äldre

  – Vi vill stödja en utveckling som ger olika former för fritt-val system med hänsyn till sjukvård, omsorg och boende, säger Anders Andersson från Mittengruppen. – Kvaliteten i omsorgen skall...

  Läs mer
 • Fem nya medlemsförslag efter möte i Reykjavik

  Mittengruppen samlades tillsammans med övriga Nordiska rådet i Reykjavik 21-23 januari. Vi beslutade om det årliga sommarmötet, att mötas i Röros i början av augusti under temat gränsöverskridande sjukvård. Utöver...

  Läs mer
 • Välfärdutskottet ska sprida kunskap om antibiotikaresistens

  ...seminarium i Riksdagen i Stockholm med syfte att sprida kunskap om förebyggande arbete så att färre drabbas och sjukvårdens resurser sparas. Mer kunskap om sällsynta diagnoser Ågrenska är en stiftelse...

  Läs mer
 • Viktigt att ambulanser får korsa gränser

  ...Norge där vi bland annat tog del av det gränsöverskridande sjukvårdssamarbete som utvecklats mellan Region Jämtland Härjedalen och sjukhusen i Röros och Tynset i Tröndelag. Samarbetet ökar tillgängligheten till vården...

  Läs mer