Kathrine Kleveland, Senterpartiet, Norge

Publicerad på 02.11.2021

Artikelkategorier

Vi skal styrke det nordiske i læreruddannelsen

På mødet i udvalget for kundskab og kultur præsenterede Mittengruppen et nyt medlemsforslag om at styrke det nordiske i læreruddannelsen. Det forslås, at der i højere grad sættes fokus på det nordiske i lærernes styredokumenterne, og samtidig etableres der et tværnordisk center for nordiske sprog og nabosprog, hvor fokus skal være på undervisning og sprogforståelse. Dette synes vi i Mittengruppen er centralt, da man derved gør det nordiske til en del af den undervisning, som børn og unge modtager.

Det er et stort potentiale for forbedring, når det gælder nordisk sprogforståelse hos børn og unge, sagde Kathrine Kveleland fra Mittengruppen.

Udvalget besluttede, at man gerne ville gå videre med forslaget, men at man ønskede at tydeliggøre nogle elementer og samtidig få lidt mere information om, hvad det vil koste etablere et tværnordisk center.