Publicerad på 25.01.2019

Artikelkategorier

Fem nya medlemsförslag efter möte i Reykjavik

Mittengruppen samlades tillsammans med övriga Nordiska rådet i Reykjavik 21-23 januari. Vi beslutade om det årliga sommarmötet, att mötas i Röros i början av augusti under temat gränsöverskridande sjukvård.

Utöver detta antogs fem nya medlemsförslag som sedan kommer läggas fram till övriga Nordiska rådet i Köpenhamn under vårsessionen i början av april.

Arman Temouri från Sverige lade fram två av medlemsförslagen. Det ena av Teimouris medlemförslag uppmärksammar hedersförtrycket och lyfter behovet att fördjupa det nordiska samarbetet inom det hederspreventiva arbetet. Det andra av Teimouris medlemsförslag önskar påvisa nyttan med mångfald i styrelsesammansättningar.

Jenis av Rana från Färöarna lägger fram ett medlemsförslag i samarbete med Ungdomens Nordiska Råd (UNR) med syfte att upprätta ett gemensamt patientdatasystem. Patienter som medgivit till ett sådant system  främjas av en stärkt patientsäkerhet.

Rasmus Ling från Sverige påtalar i sitt medlemsförslag vikten av att minska klimatpåverkan från flygtrafiken. Medlemsförslaget uppmanar Nordiska ministerrådet att utarbeta en gemensam strategi för att minska utsläppen från flygsektorn.

Slutligen lade också Matti Vanhanen fram ett medlemsförslag där han påvisar de för Östersjön goda effekterna av gipsbehandling på lerkraftiga åkerjordar. Genom att upprätta modeller för nordiskt-baltiskt samarbete kan övergödningen av Östersjön kraftigt bekämpas.