Publicerad på 03.11.2021

De nordiska länderna behöver vara en stark röst i arktiska frågor

Mittengruppens talesperson på Nordiska rådets session i Köpenhamn under behandlingen av Nordiska ministerrådets arktiska samarbetsprogram var gruppordföranden Linda Modig.

”De nordiska länderna behöver vara en stark röst i arktiska frågor. Det handlar för Mittengruppen i grunden om tryggheten och hållbarheten i vårt närområde.

Den arktiska regionen är på sina håll en av världens få kvarvarande orörda områden. Men klimatförändringens effekter syns snabbare i Arktis än på många andra håll. Det snabbt minskande istäcket under sommarhalvåret är ett av många tecken på hur klimatutsläppen förändrar livsmiljön i Arktis. Förändringarna är ett hot mot den artrikedom och de många känsliga ekosystem som står att finna i området. Arktis och dess orörda, sårbara områden behöver värnas.

Samtidigt som naturen i Arktis skyddas behöver också de verksamheter som bedrivs i regionen bedrivas på ett så hållbart sätt som möjligt. Det är av stor vikt att framtida exploatering och utveckling tar mycket stor hänsyn till konsekvenserna för miljön och de människor som lever och verkar i Arktis, inte minst regionens ursprungsbefolkning. Dock är det viktigt att göra skillnad på olika typer av exploatering och varje enskilt lands förutsättningar att göra det på ett hållbart och miljösäkert sätt.”

Arktis är dock inte enbart Nordens angelägenhet. Givet klimatfrågornas globala natur så är framtiden i Arktis på många sätt en viktig fråga också för människor och nationer över hela världen. Det fokus som i samarbetsprogrammet också läggs på samarbete över gränserna är därför viktigt. Det är i samarbete med andra länder som våra nordiska länder kan nå framgång. Men återigen. Det kräver att vår röst är stark, att vårt engagemang för Arktis är grundmurat.”