Sökresultat för Arktis

 • De nordiska länderna behöver vara en stark röst i arktiska frågor

  Mittengruppens talesperson på Nordiska rådets session i Köpenhamn under behandlingen av Nordiska ministerrådets arktiska samarbetsprogram var gruppordföranden Linda Modig. ”De nordiska länderna behöver vara en stark röst i arktiska frågor....

  Läs mer
 • Frivilligorganisationerna med i arbetet för ett gott och sunt Arktis

  ...t.ex. i centrala Europa. Vi skall värna detta mycket specifika arktiska landskap, konkluderade Friðleifsdóttir. Anförandet i sin helhet nedanför: ((MITTENGRUPPENS GRUPPANFÖRANDE OM ARKTIS Mittengruppens ordförande Siv Friðleifsdóttir under Nordiska rådets...

  Läs mer
 • Mittengruppen stöder nytt arktiskt samarbetsprogram

  ...att Nordiska Rådet ökar samarbete kring det arktiska samarbetet. Ifråga om regionen bör man ta i beaktande befolkningens könsobalans, dvs. att män stannar i regionen medan kvinnor flyttar bort. –...

  Läs mer
 • Mer fokus på logistik på de arktiska områdena

  ...av arktiska områdens naturresurser är transporten till världsmarknaden. Naturresursindustrin på området är därför till stor del en logistisk fråga. Man måste bygga järnvägar och landsvägar, öppna hamnar och planera havstransport,...

  Läs mer
 • Turismsektorn behövs en nordisk miljö- och hållbarhetsmärkning

  ...att i den arktiska regionen är turismen väl planerad och hållbart. Bland annat avfallshantering är annorlunda i Arktiska området eftersom avfallet inte försvinner i den arktiska miljön på samma sätt...

  Läs mer
 • Nordiska rådet bör ta ansvar för att koordinera nordiska synpunkter inom EU

  ...hörande år 2020 inför uppdateringen av EU:s arktiska strategi. Den 13 oktober i år presenterade EU:s utrikestjänst en reviderad arktisk politik. EU:s politik innehåller många synpunkter som fördes fram av...

  Läs mer
 • Verksamhetsplan

  ...nyttjande av hydrogen. Mittengruppen följer med och driver på de konkreta planerna för gemensam aktion. Arktis är särdeles viktigt för Norden – för regionens hållbarhet och klimatanpassning. Mittengruppen kommer i...

  Läs mer
 • De nordiska utrikesministrarna glömde bort samarbetet inom samhällssäkerhet

  ...katastrofberedskap på de arktiska havsområdena. Ytterligare hänvisar uttalandet till cybersäkerheten. – Men samhällssäkerhet handlar ju inte enbart om Arktis och cybersäkerhet. Det handlar om samarbete om till exempel naturkatastrofer, smittsamma...

  Läs mer
 • Den nya regeringen i Island satsar på Norden

  ...EU-medlemskap i den nuvarande situtationen skulle inte vara bra för Island. Däremot skall vi satsa på nordiskt EU-samarbete, särskilt i arktiska frågor. Islands parlament Althing kommer inom de närmaste tiderna...

  Läs mer