Publicerad på 03.07.2014

Artikelkategorier
Taggar

Turismsektorn behövs en nordisk miljö- och hållbarhetsmärkning

Utskottet beslutade att ta fram medlemsförslagen om Nordisk hållbarhetscertifiering av turistdestinationer. Anita Brodén från Mittengruppen ser att det är viktigt att miljö- och naturresursutskottet fortsätter sitt arbete och uppföljning av arktiska frågor. Brodén stödjer också den nordiska gemensamma miljö-och hållbarhetsmärkning för turismsektorn och ser Svanen, som blev Nordens officiella miljömärke för drygt 20 år sedan, som optimala lösningen också för turistbranschen. ”Svanen är ett varumärke som redan har etablerat sig, det kunde utvecklas även ytterligare”, säger Brodén.

Utskottets ordförande, Mittengruppens Christina Gestrin tog fram sårbarhet i den arktiska regionen och betonade att man måste operera med speciell noggrannhet.

– Experternas inlägg visade att massturismen ökar också i Arktis. Arktiska naturen är extremt känslig och lätt sårbar. Därför är det viktigt att i den arktiska regionen är turismen väl planerad och hållbart. Bland annat avfallshantering är annorlunda i Arktiska området eftersom avfallet inte försvinner i den arktiska miljön på samma sätt som i de andra platserna i världen utan de finns kvar i området för alltid. Gemensam nordisk turismnäringens miljö-och hållbarhetsmärkning skulle hjälpa att de arktiska områdena behandlas med respekt, säger Gestrin.

Man borde skapa tydliga kriterier för nordisk turismmärken och processen borde vara funktionella och långsynt. Märken måste vara ett löfte om ett väl fungerande företag. Det borde också beviljas för en viss tid och man borde bevisa kvalitetet på regelbunden basis, planerar Gestrin.

Förutom miljövänlighet kunde kriterier också vara bland annat hur väl turismmärke tar hänsyn den lokala befolkningen och deras levnadsvillkor. Till exempel, ”kort rest mat” är ett bra exempel på detta. Hurtigruten köper livsmedel på vägen från hamnen och områdens producenter, så maten reser bara en kort tur, den är frisk och köpandet stöder de lokala näringar, säger Gestrin.