Sökresultat för Turism

 • Turismsektorn behövs en nordisk miljö- och hållbarhetsmärkning

  ...arktiska frågor. Brodén stödjer också den nordiska gemensamma miljö-och hållbarhetsmärkning för turismsektorn och ser Svanen, som blev Nordens officiella miljömärke för drygt 20 år sedan, som optimala lösningen också för...

  Läs mer
 • Ny energi i NR:s miljö- och naturresursutskott

  ...kan hela dialogen komma att haverera, sade Kosonen.   Speciellt klarare finansiering för betänkandet om certifiering av hållbara turismdestinationer väckte diskussion under mötet. Mikko Kärnä (Centern, Finland), också ny från...

  Läs mer
 • Anita Brodén: Det marina skräpet ökar våldsamt – nu behövs handling!

  – utöver nedsmutsning, miljöskador och hälsoproblem blir det en ekonomisk belastning för många kommuner. därför måste nedskräpningen beivras, staten ta ett större ekonomiskt ansvar och globala avtal följas upp. kapaciteten...

  Läs mer
 • Miljö- och naturresursutskottet jobbar för gemensamma nordiska ambitioner inför klimatförhandlingarna i Paris

  En samordning av de nordiska ambitionerna ligger också i den danska ministerns intresse, bl.a. genom en gemensam paviljong under klimatförhandlingarna i Paris och tillvaratagande av de goda relationer de nordiska...

  Läs mer
 • Verksamhetsplan

  ...om regler innenfor næringer som mineraler og turisme. Gruppen vil også arbeide for at det etableres et transportministerråd, og at mer reiser og transport gjøres enklere og mer bærekraftig på...

  Läs mer
 • Frivilligorganisationerna med i arbetet för ett gott och sunt Arktis

  – Norden står i en korsväg. Med klimatförändringar, öppnandet av Nordpassagen till följd av issmältning, med ökad turism och behovet för nya landsområden för bosättning ökar pressen på det nordliga...

  Läs mer
 • Norden måste tala för grön och blå tillväxt

  ...skogsbruk, närmatskonceptet och service inom naturturism och rekreation. Definitionen på cleantech är produkter, service och processer som befrämjar ett hållbart nyttjande av naturresurser och som samtidigt minskar på processernas skadliga...

  Läs mer
 • Uppdrag till regeringarna: att utarbeta kriterier för en hållbar nordisk gruvnäring

  ...samtidigt ökade konflikter mellan urbefolkningarnas, natur- och miljöskyddens, turismens och andra näringarnas intressen. Det är därför Mittengruppen föreslår tydliga kriterier för en hållbar nordisk gruvnäring. För oss handlar hållbarhet om...

  Läs mer