Publicerad på 08.04.2014

Artikelkategorier

Uppdrag till regeringarna: att utarbeta kriterier för en hållbar nordisk gruvnäring

En nordisk hållbar gruvnäring ska basera sig på respekt för miljön, lokalbefolkningen och den övriga näringsverksamheten inklusive anställdas säkerhet och kompetensbehov.

– Det finns en ökad efterfrågan på naturresurser, men samtidigt ökade konflikter mellan urbefolkningarnas, natur- och miljöskyddens, turismens och andra näringarnas intressen. Det är därför Mittengruppen föreslår tydliga kriterier för en hållbar nordisk gruvnäring. För oss handlar hållbarhet om lönsamma näringar som tar hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter, säger Anita Brodén, mittengruppens grupptalare och medlem av Nordiska rådets miljö- och naturresursutskottet.

Gruvnäringen befinner sig i en nyexpansiv fas, inte minst i Norden. Kritik framförs mot att ländernas regeringar inte tar tillräcklig hänsyn till miljö, ursprungsbefolkningens och markägarnas eller andra näringsgrenars rättigheter och intressen i samband med projektering och utvinning. Vidare bör hänsyn tas till hållbarhet i förhållande till människors hälsa, den biologiska mångfalden, kulturmiljön och de historiska värdena ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga samt en god hushållning med naturresurserna.

Mer information

Anita Brodén, tel. +46702021318