Publicerad på 10.04.2014

Artikelkategorier
Taggar

Anita Brodén: Det marina skräpet ökar våldsamt – nu behövs handling!

– utöver nedsmutsning, miljöskador och hälsoproblem blir det en ekonomisk belastning för många kommuner. därför måste nedskräpningen beivras, staten ta ett större ekonomiskt ansvar och globala avtal följas upp. kapaciteten att hantera avfall kan endast klaras genom källsortering, resurstänkande och miljövänligare material, konstaterar mittengruppens företrädare i nordiska rådets miljö- och naturesursutskott anita brodén.

nordiska rådets miljö- och naturresursutskott, där brodén är ledamot, har diskuterat eu:s avfallspolitik, särskilt det växande problemet med plastavfall. enligt eu:s grönbok om plastavfall omfattar avfallsmängderna i atlanten och stilla havet cirka 100 miljoner ton, varav dryga 80 procent består av plast. när avfall hamnat i miljön, särskilt i haven, kan det finnas kvar i hundratals år. mycket av detta skräp är miljöskadligt, bland annat mikroplaster, och har en stor negativ påverkan på de levande organismernas levnadsvillkor.

– merparten av skräpet i haven kommer från land, men också från fartyg. att dumpa avfall i hav är en brottsling handling, som borde tas på allvar och åtgärdas med kraft. vi måste arbeta vidare med avfallsfrågan både globalt, inom eu och i norden. i kombination med befolkningsökningen i världen är den nuvarande situationen ohållbar. vårt slit och släng-samhälle kräver helt enkelt för mycket resurser. god avfallshantering förutsätter att inga oönskade utsläpp sker eller giftiga förorenade rester kvarstår, som skadar miljön eller naturen. det behövs internationella avtal som binder stater att minska sina avfallsmängder och höja sin återvinningsgrad, avslutar brodén, som är nöjd med att nordiska rådets miljö och naturresursutskott på brodéns initiativ beslutade ta sig an denna fråga.

för mer information kontakta
anita brodén
tfn +46 702 021 318
anita.broden@riksdagen.se