Publicerad på 02.11.2011

Artikelkategorier

Mer fokus på logistik på de arktiska områdena

Han konstaterade att ministerrådets program var genomarbetat och bra. Han tyckte nog att det borde finnas ännu mer fokus på nordiskt samarbete om logistikfrågorna.

– En central del av utnyttjandet av arktiska områdens naturresurser är transporten till världsmarknaden. Naturresursindustrin på området är därför till stor del en logistisk fråga. Man måste bygga järnvägar och landsvägar, öppna hamnar och planera havstransport, konstaterade Rundgren.

Debatten om ministerrådets nya samarbetsprogram för Arktis ägde rum den 2 november.

Mer information:
Simo Rundgren, +358 400 399 500
simo.rundgren(a)eduskunta.fi

Terhi Tikkala, +358 50 434 5019
terhi.tikkala(a)eduskunta.fi

Länk till Simo Rundgrens inlägg
http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/sessioner-moeten-och-konferenser/sessioner/63-sessionen-2011/protokoll-nordiska-raadets-63-e-session-2011/10.-norden-och-omvaerlden/simo-rundgren-cent-indlaeg