Publicerad på 30.10.2014

Artikelkategorier
Taggar

Mittengruppen stöder nytt arktiskt samarbetsprogram

Höskuldur Þórhallsson (F, Island) sade att programmet innehållsmässigt bär fram en klar framtidsvision.

Mittengruppen har bevaka om saken i flera år, fortsatte Þórhallsson.

– Jag vill att programmet tar i beaktande de risker som den lokala befolkningen kan komma att utsättas för i och med klimatförändringen, sade Þórhallsson.

– Havsrutten via Ryssland till Stilla havet kommer att ha en stor betydelse för de nordiska länderna och vi måste ha beredskap för alla möjligheter som framtiden för med sig, menade Þórhallsson.

– Mittengruppen stöder en hållbar utveckling av den blå ekonomin och ställer sig aktiva inför att fortsätta att bevaka denna fråga och dess återklang i nordiska länders politik och budgetering, avslutade Þórhallsson.

 

Simo Rundgren (Cent., Finland) betonade vikten av att Nordiska Rådet ökar samarbete kring det arktiska samarbetet. Ifråga om regionen bör man ta i beaktande befolkningens könsobalans, dvs. att män stannar i regionen medan kvinnor flyttar bort.

– I framtiden strategi bör vi stöda och dra nytta av traktens näringar, traditionella primärnäringar och även hållbar gruvverksamhet, sade Rundgren.

– Logistiken är central, fortsatte Rundgren. Norge kan nyttja havstransport, medan Sverige och Finland främst använder tåg och vägar för transport till och från regionen. Vi måste alltså hitta mer pengar för det logistiska samarbete som är gränsöverskridande i Arktis, avslutade Rundgren.

http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/aerenden/b-298-praesidiet

För närmare information:

Generalsekreterare
Anna Välimaa
+358 45 196 9659
anna.valimaa(at)riksdagen.fi

Gruppordförande Arto Pirttilahti
+358 50 011 4434
arto.pirttilahti(at)riksdagen.fi