Publicerad på 13.04.2021

Artikelkategorier

Vill ha en ”Stoltenberg II -rapport” om utrikes- och säkerhetspolitik

Nordiska rådets presidium diskuterade i dag Mittengruppens förslag om att rekommendera de nordiska regeringarna att beställa en rapport om utrikes- och säkerhetspolitik som har fokus på civil såväl som militär beredskap.

Förslaget fick brett understöd från presidiet och alla partigrupper.

– Sedan publiceringen av den sk. Stoltenberg -rapporten om nordiskt utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete i 2009 har den säkerhetspolitiska situationen kring Östersjön och Arktis förvärrats. Samtidigt har den strategiska betydelsen av dessa områden ökat, säger Bertel Haarder, Nordiska rådets president och Mittengruppens vice ordförande.

– Vissa av rekommendationerna i Stoltenberg-rapporten, till exempel den om en nordisk kris- och katastrofenhet, har i dagens läge ännu större aktualitet än vad dom hade i 2009.

– Vi vill återuppta Stoltenberg-uppdraget och fokusera just på de aspekter av kris- och katastrofberedskap som är i dag högt uppe på agendan. Vi är nöjda med att hela presidiet nu står bakom idéen.

Ett slutligt beslut om rekommendationen kommer att fattas på ett senare möte i Nordiska rådets presidium.

I Nordiska rådets presidiemöte den 13.4. deltog från Mittengruppen Linda Modig, Silja Dögg Gunnarsdóttir och Jouni Ovaska, i tillägg till rådspresidenten Bertel Haarder.