Publicerad på 14.02.2014

Artikelkategorier

De nordiska utrikesministrarna glömde bort samarbetet inom samhällssäkerhet

Uttalandet godkändes av utrikesministrarna den 12.2. i samband med den historiska svensk-norsk-finska luftövervakningsövningen över Island.

– Mittengruppen är mycket glad över samarbetet som har fördjupats efter publicering av Stoltenberg-rapporten 2009. Det enda som väcker frågor är samhällssäkerhetens fortsatta frånvaro i säkerhetssamarbetet, säger Åsa Torstensson ordförande i Mittengruppen.

Samhällssäkerhet nämns i utrikesministrarnas uttalande i ett avsnitt som handlar om kris- och katastrofberedskap på de arktiska havsområdena. Ytterligare hänvisar uttalandet till cybersäkerheten.

– Men samhällssäkerhet handlar ju inte enbart om Arktis och cybersäkerhet. Det handlar om samarbete om till exempel naturkatastrofer, smittsamma sjukdomar och försörjningsberedskap. Det breda säkerhetsbegreppet, som också utrikesministrarna hänvisar till, innehåller allt detta och mycket annat som nu inte finns med i ministrarnas deklaration, säger Bertel Haarder från Mittengruppen.

– Samarbetet mellan försvars- och utrikesministrarna baseras på en stark gemensam vilja och vision. Men de ministrar som ansvarar för civil krisberedskap och samhällssäkerhet på hemmaplan verkar vara helt utanför det hela. Detta framgår konkret i Nordiska rådets arbete genom att projekt inom samhällssäkerhet saknas helt. Är det så att samhällssäkerhetsministrarna inte har vilja n eller saknar de visioner – eller fattas båda, frågar Simo Rundgren från Mittengruppen.

 

Länk till utrikesministrarnas uttalande (på engelska):

http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=126747&GUID=%7bA6A5DF01-72E4-45BD-8B29-488EE055ACC1%7d

Länk till den nordiska sk. Haga-deklarationen om samhällssäkerhet:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/16/81/4fe12882.pdf

Mer information:

Åsa Torstensson (centerpartiet), ordförande för Mittengruppen, tel. +4670343 9618

Simo Rundgren (centern), ordförande för den finska delegationen i Nordiska rådet, tel. +358 400 399 500

Bertel Haarder (venstre), ordförande för den danska delegationen i Nordiska rådet, tel. tel. +4561625169

Terhi Tikkala, generalsekreterare för Mittengruppen, terhi.tikkala(a)eduskunta.fi, tel. +358 50 434 5019