Publicerad på 10.04.2018

Artikelkategorier
Taggar

Grön nordisk utvecklings- och investeringsbank kunde finansiera klimatåtgärder

Mittengruppens gruppanförande, som presenterades av Heidi Greni under Nordiska rådets session i Akureyri den 10 april.

Bästa president,

Över 40 procent av världens befolkning bor inom en 100-kilometers radie från kusten. Kustområdenas befolkning förväntas växa tre gånger så snabbt som befolkningen i inlandsområden. Kina, Indien, Bangladesh, Indonesien och Vietnam förväntas vara kuststädernas top-fem också i framtiden. Den största ökningen i kustbefolkning förväntas ändå i Afrika – speciellt i Egypten samt Väst- och Östafrika.

För världens allra fattigaste så är havet och fiskemöjligheter livsviktiga. Ibland är de den enda tillgängliga näringen. Klimatförändringen påverkar de globala havsströmmarna, försurar haven och höjer havstemperaturen. Vi kanske få en och annan ny art hit till orr, men samtidigt minskar fiskebestånden i de allra fattigaste områdena. I värsta fall kan detta leda till massiva flyttrörelser.

Vill vi påverka om människor ska kunna bo och försörja sig själva på sin hemort? Alternativet är att vi bör bereda oss på att ta emot klimatflyktingar.

Mittengruppen anser att Norden ska ligga i framkant då det gäller att främja möjligheterna till att också i framtiden kunna bo i världens mest befolkningsrika kustområden. Låt oss hålla fast vid de målsättningar som sattes i Paris-klimatavtalet, låt oss fortsätta främja implementeringen av FN-initiativet Our oceans, our futures: call for action som godkändes förra sommaren. Låt oss förbättra kustområdenas och avrinningsområdenas hållbarhet och låt oss sörjan för dammarnas miljövänlighet i utvecklingsländer. Vi måste utbilda till hållbart fiske och fiskodling, såväl som minskad nedsmutsning. Låt oss investera i rengöring av avloppsvatten där den största befolkningsökningen förväntas äga rum.

Här kunde en större, sammanslagen grön utvecklingsbank vara på plats, med målsättning att investera i en mer hållbar utveckling i vårt eget närområde, såväl som i utvecklingsländerna, med våra egna erfarenheter av hållbarhet i åtanke.

Tack.