Publicerad på 29.06.2021

Artikelkategorier

Norden ska ingå en klimatallians!

Nordiska rådet går vidare med Mittengruppens förslag om att fastställa gemensamma nordiska klimatmål

Den nya nordiska visionen – Vår Vision 2030 – samt deklarationen om koldioxidneutralitet som antogs 2019 markerar ett skifte från nationell lapptäckesplanering till ett enat och starkt nordiskt klimatarbete. Behovet av större strategisk samordning lyfts tydligt fram i Danmarks ordförandeskapsprogram för Nordiska rådet 2021 med målsättningen att framta en nordisk klimatstrategi. Enligt medlemsförslaget bör intentionsförklaringarna gå vidare i form av gemensamma nordiska klimatmål.

– Nu är hög tid att förankra det man utlovat från Nordiska ministerrådets sida i Vår Vision 2030 och det danska ordförandeskapsprogrammet för Nordiska rådet för år 2021. Vi behöver gå från vision till tidssatta, gemensamma, nordiska klimatmål, säger Simon Holmström som presenterade frågan å Mittengruppens vägnar på Utskottet för Hållbart Nordens möte.

”Gemensamma nordiska klimatmål ger tydlighet, planerbarhet och långsiktighet vilket möjliggör långa investeringshorisonter och stärker den nordiska konkurrenskraften. Denna gemensamma, strategiska ansats kommer att medföra nya, innovativa lösningar och ett smart nyttjande av ländernas olika potential.”, så lyder det centrala budskapet i medlemsförslaget som nu ska leda till en bredare politisk dialog genom rundabordssamtal med alla länder.

– De nordiska länderna sporrar varandra och bygger på varandras styrkor, men spelar också en viktig roll i både europeiska och globala förhandlingar i fråga om klimaomställning. Våra nordiska länder bör nu förtydliga den gemensamma ambitionen och bilda en nordisk klimatallians, säger Linda Modig, ordförande för Mittengruppen.