Publicerad på 20.10.2017

Artikelkategorier

Britt Lundberg: Förnybar energi och fredsförmedling kan göra Norden till en fyr

Så här beskriver Nordiska rådets president och Mittengruppens ordförande, ålänningen Britt Lundberg de visioner, som Norden tillsammans kan ha. Lundberg hänvisar till Nordiska rådets session, som hålls i Helsingfors om en vecka. Sessionen hålls i riksdagshuset tisd-torsd den 31.10.-2.11.

Under måndagen, dagen innan sessionen inleds, presenterar den tidigare Nokia-chefen Jorma Ollila sin utredning om nordiskt energisamarbete och förnybar energi. Lundberg berättar att enligt utredningen kunde Norden – om vi så vill – visa väg för resten av världen just när det gäller energisamarbete. Hörnstenen för gemensam energipolitik är tillit mellan länderna. Vem kan vi lita på om inte de övriga länderna i Norden?

Nordiska rådets mittengrupp presenterar under sessionen tre nya förslag, som alla syftar till att säkerställa och främja den fria rörligheten inom Norden. Det första handlar om ett bredare ömsesidigt godkännande av yrkeskvalifikationer, det andra om möjligheten att införa en digital bipacksedel i läkemedel, och det tredje om EU-lagstiftningsprocesserna och möjligheten att införa en nordisk konsekvensbedömning där man ser på hur nya EU-förordningar och deras tillämpning påverkar den nordiska fria rörligheten.

Nordiska rådets session tar också ställning till ömsesidigt godkännande av medborgarnas elektroniska identifikation inom Norden. Detta skulle underlätta vardagen för grannländernas medborgare från att ställa barn i dagiskö till att ansöka om pension. De elektroniska identifikationssystemen i de olika nordiska länderna är i grund och botten likadana, vilket skulle göra ett långtgående samarbete både möjligt och önskvärt.

Under mötet förs även en bred utrikes- och säkerhetspolitisk debatt med redogörelser från både utrikes- och försvarsministrarna, och fattas beslut om ett förstärkt nordiskt samarbete om fredsförmedling – någonting som Mittengruppen har starkt förespråkat.

Mer information: Terhi Tikkala, generalsekreterare, Mittengruppen +358 50 434 5019.

Sessionens dagordning på norden.org