Publicerad på 20.04.2016

Artikelkategorier
Taggar

Vill intensifiera det nordiska energisamarbetet

Nordiska rådets energiarbetsgrupps mellanrapport presenterades till utskotten under rådets möten i Oslo 19.4.2016. I rapporten föreslås 27 olika initiativ som energigruppen anser att ska inkluderas i det nordiska energisamarbetet inom en snar framtid. Det är läge att trappa upp det nordiska energisamarbetet i förhållande till utvecklingen av EU:s energiunion.

Energiarbetsgruppen betonar att det Nordiska Ministerrådet ska ges ett tydligt mandat för att koordinera och förstärka den nordiska energipolitiken i förhållande till EU. På ministerrådets sida är det Jorma Ollila, också känd från näringslivet, som skall göra en strategisk genomlysning av energisamarbetet i Norden.

– Ministerrådets sekretariat behöver resurser för ett kontinuerligt arbete, där man utreder och definierar de nordiska intressena i förhållande till olika, och ofta alternativa, energipolitiska förslag på EU-nivå, uttrycker Mikko Kärna, Mittengruppens medlem i energiarbetsgruppen och riksdagsledamot från Centern i Finland.

Kärnä anser det vara viktigt att de nordiska länderna befäster sin ledande position inom energipolitik i Europa. Kärnä säger också att utöver energiproduktionen, så bör man också fokusera på att utveckla det gemensamma elöverföringssystemet och sträva efter att skapa ett harmoniserat marknadsbaserat system som främjar produktionen av förnybar energi.

– Det operativa samarbetet måste utökas för att skapa en samnordisk slutkonsumentmarknad, avslutade Kärnä.

 

För närmare information:

Mikko Kärnä, +358 40 143 8941