Publicerad på 19.03.2014

Artikelkategorier

Nordiskt sjukvårdssamarbete bör ses som en del av krisberedskap

simo_rundgrenÄrendet lyftes upp när Finlands social- och hälsovårdsminister Paula Risikko mötte Bo Könberg, som på uppdrag av Nordiska rådet utreder möjligheter för nordiskt sjukvårdssamarbete och patienternas rörlighet.

Mittengruppen har redan länge talat om att utveckla en gemensam nordisk kris- och katastrofberedskap. Hittills har samarbetet inte väckt lika mycket intresse som försvarssamarbetet.

Mittengruppen har också gjort ett förslag om ett gränslöst nordiskt sjukvårdsområde. Om ett gränsöverskridande sjukvård fungerade mellan de nordiska länderna, skulle detta ha en stor betydelse för ländernas samhällssäkerhet och krisberedskap.

– En betydande del av den nordiska befolkningen bor i områden, där vi är vana med att flexibelt använda grannlandens tjänster, konstaterar riksdagsledamot och Mittengruppens medlem Simo Rundgren.

– Det är nödvändigt att offentliga tjänster öppnas och att man inser hur tjänsterna är sammanhängande med ländernas krisberedskap och samhällssäkerhet, säger Rundgren.

 

Pressmeddelande om mötet mellan minister Risikko och Könberg http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/finland-efterlyser-oekat-haelsosamarbete

Mittengruppens medlemsförslag om gränslös nordisk sjukvård http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/aerenden/a-1598-vaelfaerd

 

Mer information:

Simo Rundgren, tfn +358 400 399 500
simo.rundgren@eduskunta.fi