Publicerad på 14.12.2021

Enestam-rapporten skall inte bli hyllvärmare!

I samband med Nordiska rådets session i november i år publicerade Jan-Erik Enestam sin rapport som inkluderar 12 rekommendationer för att förbättra nordisk civil krisberedskap.

Mittengruppen vill följa upp Enestams rapport, särskilt mot bakgrund av den pågående pandemin, för att förhindra framtida gränsstängningar och annat sådant ensidigt agerande som försvagar tilliten mellan de nordiska länderna.

– Frågan är nu hur ministerrådet tänker föra saken vidare. Nordiska rådets agerande har varit avgörande med tanke på att Enestam-rapporten överhuvudtaget beställdes. Vi vill nu försäkra att ministerrådet agerar, och att det förs en politisk dialog där Nordiska rådet dras in, för att verkställa rapportens rekommendationer, säger Linda Modig, ordförande för Mittengruppen.

Mittengruppen har tidigare efterlyst en gemensam nordisk lägesbild, samt uppföljning av Stoltenberg-rapportens rekommendation från 2009 om en nordisk katastrofenhet.

– Vi vill nu upprepa det här förslaget. Vi menar att Nordefco-samarbetet skall tas som modell för att bygga en nordisk nätverksenhet för civil beredskap – i enlighet med det som föreslås av Enestam. Det betyder att varje regering utser en ansvarsperson i det ministerium till vars ansvarsområde den civila krisberedskapen hör. Ansvarspersonerna håller regelbunden kontakt med varandra och ser till att kommunikationen länderna emellan fungerar. De utarbetar scenarier och manualer, samt arrangerar övningar, säger Linda Modig.

Nordiska rådets presidium har i dag på sitt möte behandlat Enestam-rapporten och dess rekommendationer.

Relaterade nyheter

Efterlyser en gemensam lägesbild från de nordiska regeringarna

I en skriftlig fråga till de nordiska regeringarna frågar Mittengruppen om de nordiska regeringarnas...

Publicerad på: 27.04.2021 Läs mer

Ministrarna säger nej till en nordisk katastrofenhet

Mittengruppen ser gärna att Stoltenbergs rekommendationer gällande samhällssäkerhet följs upp på samma sätt som...

Publicerad på: 07.08.2013 Läs mer