Publicerad på 07.08.2013

Artikelkategorier

Ministrarna säger nej till en nordisk katastrofenhet

Mittengruppen ser gärna att Stoltenbergs rekommendationer gällande samhällssäkerhet följs upp på samma sätt som man gjort inom det militära samarbetet.

– Thorvald Stoltenberg med sitt team föreslog, efter en grundlig analys, en nordisk enhet som enligt dem skulle innebära att de nordiska länderna på ett ställe har samlad information om resurser som kan mobiliseras vid större olyckor. Stoltenberg menade inte att man skulle grunda en ny organisation, och det säger han också uttryckligen. Jag är tveksam om ministrarna riktigt har förstått detta, säger Åsa Torstensson, ordförande för Mittengruppen.

I sitt svar till Mittengruppen hänvisar Sveriges försvarsminister Karin Enström till den nordiska solidaritetsförklaringen och de europeiska riktlinjerna för värdlandsstöd som enligt henne utgör en tillräcklig grund för ett tätare samarbete vid katastrofer. Samtidigt konstaterar hon att man har höjt samarbetets ambitioner, bland annat genom att godkänna en ny deklaration om samhällssäkerhet.

– Vi i Mittengruppen välkomnar den nya deklarationen men är förvånade över hur samarbetet mellan ministrarna för samhällssäkerhet fungerar. Vi vill se samma positiva anda som i samarbetet mellan försvarsministrarna. Vi ser fram emot att Nordiska rådet får en redogörelse om ministrarnas samarbete på nästkommande session.

Frågan och svaret finns på norden.org

Mer information:

Åsa Torstensson, tel. +4670343 9618

Terhi Tikkala, generalsekreterare för Mittengruppen i Nordiska rådet, tel. +358 504345019