Publicerad på 13.07.2022

Mittengruppen på SuomiArenan: förstärk Nordens gemensamma krisberedskap

Nordefco bör tas som modell för det nordiska krisberedskapssamarbetet, säger Linda Modig.

I en paneldebatt om krisberedskap under SuomiArenan i Björneborg framförde Linda Modig Mittengruppens positioner gällande ett mer dynamiskt nordiskt samarbete som tar i beaktande det förändrade världsläget.

– Vi har behov för att genomföra rekommendationerna i Enestam-rapporten, vi har behov för att se över Helsingforsavtalet, och vi har behov för att se över konsensusprincipen som leder till att den som vill minst bestämmer mest, var budskapet från Linda Modig.

Nordefco bör tas som en modell för samarbetet inom civil säkerhet och beredskap.

I panelen deltog även Nordiska rådets president 2022 Erkki Tuomioja, säkerhetspolitiska experten Yrsa Grune-Luoma samt direktören Axel Hagelstam från Försörjningsberedskapscentralen i Finland.

Relaterade nyheter

Enestam-rapporten skall inte bli hyllvärmare!

I samband med Nordiska rådets session i november i år publicerade Jan-Erik Enestam sin...

Publicerad på: 14.12.2021 Läs mer

Vill ha en årlig rapport från de nordiska ministrarna ansvariga för beredskap

Mittengruppen har på Nordiska rådets presidiemöte i Mariehamn uttryckt sitt stöd till en fortsatt...

Publicerad på: 28.06.2022 Läs mer