Publicerad på 15.03.2023

Förnya Nordiska rådets mandat i säkerhetspolitik genom att revidera Helsingforsavtalet

Mittengruppen vill förstärka utrikes- och säkerhetspolitikens roll inom Nordiska rådet. För närvarande behandlas dessa frågor av Nordiska rådets presidium. Mittengruppen menar att den nuvarande praxisen inte är tillräckligt transparent. Därför har gruppen föreslagit att Nordiska rådets organisation borde anpassas till den nya säkerhetspolitiska situationen genom att skapa ett separat säkerhetsutskott i rådet.

Förslaget godkändes inte av Nordiska rådet, men däremot skulle frågan kopplas till revisionen av Helsingforsavtalet.

– Från Mittengruppen önskade vi genom förslaget förändra våra arbetssätt och verksamhet för att på så vis bidra till ett mer transparent, men samtidigt effektivt samnordiskt beslutsfattande om utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, säger Mittengruppens talesperson Anna Starbrink.

– Vi kan emellertid förstå resonemanget om att förslaget bör kopplas till den fortsatta diskussionen och utredningsarbetet som behöver vidtas kring uppdatering av Helsingforsavtalet. Därför kan vi ställa oss bakom presidiets förslag. 

Nordiska rådet kommer att utse en arbetsgrupp som kommer med förslag till hur och när avtalet skall revideras.

Debatten om Mittengruppens förslag ägde rum under Nordiska rådets temasession i Reykjavik den 15 mars 2023.

Bilden: Anna Starbrink