Julkaistu 15.03.2023

Uudistetaan Pohjoismaiden neuvoston turvallisuuspoliittinen mandaatti tarkistamalla Helsingin sopimusta

Keskiryhmä haluaa vahvistaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan asemaa Pohjoismaiden neuvostossa. Tällä hetkellä näitä aiheita käsittelee Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto. Keskiryhmä näkee, että nykyinen käytäntö ei ole riittävän avoin. Siksi Keskiryhmä on ehdottanut, että Pohjoismaiden neuvoston organisaatio mukautetaan uuteen turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen perustamalla neuvostoon erillinen turvallisuusvaliokunta.

Pohjoismaiden neuvosto ei hyväksynyt aloitetta, mutta päätti, että asiaa tarkastellaan osana Helsingin sopimuksen uudistamista.

– Tällä aloitteella Keskiryhmä halusi muuttaa Pohjoismaiden neuvoston työskentely- ja toimintatapoja niin että tuloksena on avoimempaa ja samalla tehokkaampaa yhteispohjoismaista päätöksentekoa ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa, sanoo Keskiryhmän ryhmäpuhujana toiminut Anna Starbrink.

– Ymmärrämme kuitenkin perustelun, jonka mukaan aloite tulee liittää Helsingin sopimuksen päivittämiseen ja siihen liittyviin taustaselvityksiin. Keskiryhmä voi näin ollen tukea puhemiehistön ehdotusta.

Pohjoismaiden neuvosto tulee seuraavaksi nimittämään työryhmän joka tekee ehdotuksen siitä, miten ja milloin Helsingin sopimusta olisi muutettava.

Keskustelua Keskiryhmän aloitteesta käytiin Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnossa Reykjavikissa 15. maaliskuuta 2023.

Kuva: Anna Starbrink