Publicerad på 02.11.2023

Vill ha starkare gemensam nordisk utrikes- och säkerhetspolitik

Mittengruppens anförande under utrikesministerdebatten på Nordiska rådets session 2023 i Oslo hölls av Jouni Ovaska, Finland:

“Herr president! Utrikes- och säkerhetspolitiken har blivit en ännu mer central del av det nordiska samarbetet. För några år sedan hörde vi Stoltenberg i Köpenhamn, och nu var han här igen som vår gäst. Detta berättar om den tid och den situation som hela världen och även de nordiska länderna befinner sig i just nu.

Våra ministrar och ministerier samarbetar nära och i praktiken, men vi behöver också ett ramverk för formellt samarbete i Nordiska rådet. Även om Nordiska rådet successivt har utökat sitt arbetsområde, anser Mittengruppen att Helsingforsavtalet behöver uppdateras. Jag vet att många ministrar och till och med många ministerier är rädda för att om avtalet öppnas kommer det att medföra för många svåra frågor. Men Mittengruppen vi vill ha en starkare gemensam nordisk utrikes- och säkerhetspolitik med diskussion, visioner, mål och strategier.

För första gången sedan Kalmarunionen är alla de nordiska länderna knutna till varandra i utrikes- och säkerhetspolitiken. Snart är vi alla medlemmar i Nato. Det innebär att vi förbereder oss tillsammans, samordnar tillsammans, gör inköp tillsammans och även tar hand om försörjningssäkerhet och transportförbindelser. Det är därför de nordiska länderna måste vara starkare än någonsin, särskilt om EU är svag – och även i förhållande till omröstningarna i FN – måste de nordiska länderna visa i vilken riktning världen måste gå.”