Publicerad på 16.03.2023

Välkommet beslut om samarbete mellan folkhögskolor

Nordiska rådet biföll Mittengruppens förslag om ökat samarbete mellan folkhögskolorna i Norden. Det var goda nyheter, menar företrädare för folkhögskolor i både Norge och Sverige.

För ungefär ett år sedan föreslog Mittengruppen ett utbytesprogram för att stärka samarbetet mellan folkhögskolor i Norden. Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur ställde sig bakom förslaget, och vid temasessionen i Reykjavik antogs utskottets betänkande med förkrossande majoritet.

– Nu kan folkhögskolorna nu få ett eget utväxlingsprogram. Det bidrar till att öka förutsättningarna för att stärka den nordiska språkgemenskapen och stärka banden mellan våra länder, säger Kathrine Kleveland från Mittengruppen som var utskottets talesperson under sessionen.

Beslutet välkomnas av företrädare för folkhögskolorna i Norden.

­– Genom att möjliggöra för ungdomar från hela Norden att mötas, dela erfarenheter, kunskaper och språk med varandra kan folkhögskolorna bidra till att Nordiska ministerrådets vision om att Norden ska vara den mest integrerade och hållbara regionen i världen. Det säger Anne Tingelstad Wøien, ordförande i det norska Folkhögskolerådet.

Anders Ljunggren, som är ordförande i Biskops Arnö Nordens Folkhögskola och tidigare ordförande i Folkbildningsrådet i Sverige är också mycket nöjd med beslutet:

– Jag delar helt vad Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur säger i sitt betänkande, nämligen ”att möjliggöra för fler att studera på en folkhögskola i ett annat nordiskt land bidrar till att öka förståelsen av vår gemensamma historia och kultur, de nordiska språken och våra demokratiska system samt till integration”. Det är mycket glädjande att en bred majoritet ställt sig bakom rekommendationen till ministerrådet. Från folkhögskolornas sida är vi angelägna om att bli delaktiga i det beredningsarbete vi nu förväntar oss från Nordiska Ministerrådet och under Nordiska rådets fortsatta engagemang i frågan.

Bilden: Kathrine Kleveland.