Julkaistu 16.03.2023

Tervetullut päätös kansanopistojen yhteistyöstä

Pohjoismaiden neuvosto hyväksyi Keskiryhmän aloitteen Pohjoismaiden kansanopistojen välisen yhteistyön lisäämisestä. Tämä oli sekä Norjan että Ruotsin kansanopistojen edustajien mukaan hyvä uutinen.

Noin vuosi sitten Keskiryhmä ehdotti vaihto-ohjelmaa Pohjoismaiden kansanopistojen välisen yhteistyön vahvistamiseksi. Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa-valiokunta tuki aloitetta, ja Reykjavikissa pidetyssä teemaistunnossa valiokunnan mietintö hyväksyttiin ylivoimaisella enemmistöllä.

– Kansanopistot voivat nyt saada oman vaihto-ohjelmansa. Tämä auttaa vahvistamaan pohjoismaista kieliyhteisöä ja lujittaa maidemme välisiä siteitä, sanoo Kathrine Kleveland Keskirymästä, joka piti valiokunnan puheenvuoron istunnossa.

Pohjoismaiden kansanopistojen edustajat ovat tyytyväisiä päätökseen.

– Kansanopistot voivat edistää Pohjoismaiden ministerineuvoston visiota siitä, että Pohjola on maailman integroitunein ja kestävin alue, antamalla nuorille eri puolilta Pohjolaa mahdollisuuden tavata ja jakaa kokemuksia, tietoja ja kieliä. Näin sanoo Norjan kansanopistoneuvoston puheenjohtaja Anne Tingelstad Wøien.

Myös Anders Ljunggren, Biskops Arnö Nordens Folkhögskolan puheenjohtaja ja Ruotsin Folkbildningsrådetin entinen puheenjohtaja, on erittäin tyytyväinen päätökseen:

– Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa-valiokunta toteaa mietinnössään, että ”useampien ihmisten mahdollisuus opiskella kansanopistossa toisessa Pohjoismaassa auttaa lisäämään yhteisen historiamme ja kulttuurimme, pohjoismaisten kielten ja demokraattisten järjestelmiemme ymmärtämistä sekä kotouttamista”. On erittäin ilahduttavaa, että laaja enemmistö on tukenut ministerineuvostolle annettua ehdotusta. Me kansanopistoissa olemme mielellämme mukana valmistelutyössä, jota nyt odotamme Pohjoismaiden ministerineuvostolta, sekä myös Pohjoismaiden neuvoston jatkokeskusteluissa. 

Kuva: Kathrine Kleveland