Sökresultat för Gränshinder

 • Mittengruppens anförande i EU-debatten

  ...så att inte nya hinder skapas när lagstiftningarna implementeras i Norden, för det är trots allt frågan om gränshinder som är en av våra större prioriteringar. Mittengruppen lade igår fram...

  Läs mer
 • Unga skall kunna söka arbete över de nordiska gränserna

  ...talesperson på debatten om gränshinder som ägde rum under Nordiska rådets session i Helsingfors. – Vi hörde igår av statsministrarna att ungdomars utanförskap skall bekämpas med alla medel. Detta tror...

  Läs mer
 • Mittengruppen föreslår en samnordisk utredning för att motverka gränsstängningar i krissituationer

  ...till följd av corona-pandemin. Pandemin har lett även till övriga gränshinder: gränskontroller, köer, trafik- och tågförseningar samt besvärligheter i form av social- och skatteregler för dem som jobbar i ett...

  Läs mer
 • Dåligt EU-samarbete hotar fri rörlighet

  ...att den inte skapar hinder mot fri rörlighet mellan våra länder. Detta tar vi upp i en parlamentarisk debatt om de så kallade gränshinder som äger rum i samtliga fem...

  Läs mer
 • Gränsöverskridande identifikation skall underlättas på bakgrund av Mittengruppens initiativ

  ...att bosätta sig, arbeta eller studera tvärs över gränserna. E-ID löser inte gränshinder, säger Anna-Maja Henriksson. – Det finns också många olösta problem kring e-ID och de digitala systemen, t.ex....

  Läs mer
 • De nordiska regeringarna stöttar tanken om en gemensam nordisk e-id

  ...konkret betydelse i människors vardag. – Nu är det angeläget att den expertgrupp som ministerrådet tillsatt kommer framåt och att vi kanse fram emot ett e-ID-system som avskaffar gränshinder och...

  Läs mer
 • Låt Norden vara snabbast på elektroniska tjänster för sina medborgare!

  Mittengruppen menar att nordisk intressebevakning gentemot Europeiska unionen skall skärpas. EU:s förordning om elektronisk identifiering (eIDAS) får inte skapa nya gränshinder i Norden. I frågan om eIDAS välkomnar Mittengruppen ett...

  Läs mer
 • Fri rörlighet avgörande för nordisk integration

  ...största tillgång är den fria rörligheten och passfriheten. På senare år har vi sett hur dessa friheter utmanats gång på gång. Vi har också sett att nya gränshinder uppstått. Nu...

  Läs mer
 • Mittengruppens möten under Nordiska rådets session 2021

  ...och utveckling Kjell-Arne Ottosson, (KD), Sverige, Utskottet för kunskap och kultur, Gränshindergruppen Mikko Kinnunen, (Cent) Finland, Utskottet för kunskap och kultur Edmund Joensen (SF), Färöarna, Utskottet för kunskap och kultur...

  Läs mer