Sökresultat för Nordiska ministerrådet

 • Seminarium om transporter och klimat i Helsingfors

  ...öppnas Nordiska rådets 74:e session i Finlands Riksdag, Helsingfors. Innan öppnandet samlades nordiska politiker för ett seminarium om transporter och klimatfrågor. Den stora frågan var, som väntat: bör ett nordiskt...

  Läs mer
 • Säkerhetspolitik och klimat på Mittengruppens agenda i Reykjavik

  ...sin prägel på den nordiska politiken. Inför Nordiska rådets utskottsmöten i Reykjavik 6–7 september kommer Mittengruppen behandla flera förslag som syftar till att stärka det nordiska samarbetet kring försvars- och...

  Läs mer
 • Glöm motsättningen mellan hållbarhet och kultur!

  ...samarbetet, säger Jouni Ovaska, som på presidiemötet talade på Mittengruppens vägnar. Nordiska rådets presidium agerade som plenum när det nya kulturpolitiska programmet för Nordiska ministerrådet för 2021-24 godkändes den 15.12....

  Läs mer
 • Nordiska rådet behöver dra konsekvenser av det säkerhetspolitiska läget

  ...med Nordiska rådets medlemsparlament. Under 2000 talet har det vid flera tillfällen funnits diskussioner om att förstärka säkerhetspolitikens roll både i Nordiska rådet och ministerrådet. Två gånger tidigare har Nordiska...

  Läs mer
 • Almedalen: Mittengruppen i samtal om hållbart byggande

  ...möjligt om man vill, och vi behöver lära oss att tänka nordiskt från början när vi utformar regelverken. Paula Lehtomäki, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet deltog också. Hon lyfte ministerrådets vision...

  Läs mer