Julkaistu 02.11.2023

Artikkelien kategoriat

Kertoo paljon, että liikenneministerit tapaavat Reykjavikissa kun me olemme Oslossa

Liikenneasiat olivat Kasvu ja kehitys Pohjolassa-valiokunnassa Keskiryhmän asialistan kärjessä Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Oslossa.

Valiokunnan puheenjohtaja Kjell-Arne Ottosson kysyi pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaavilta ministereiltä pitkään odotetusta liikenneministerineuvostosta.

– Pohjoismaiden liikenneministerit kokoontuvat Reykjavikissa samaan aikaan kuin me Oslossa. Se kertoo paljon vuoropuhelun tasosta.

Ottossonin mielestä Pohjoismaiden hallitusten on korkea aika perustaa liikenneministerineuvosto.

– Koko Pohjoismaiden neuvosto on yhtä mieltä liikenneministerineuvoston tarpeesta. Kaikki Pohjoismaiden hallitukset Ruotsia lukuun ottamatta ovat mukana. On tärkeää, että Pohjoismaiden hallitukset luovat painetta Ruotsille, jotta liikenne- ja digitalisaationeuvosto perustetaan.

Liikenneministerineuvoston perustamisen tarpeen esillä pitämisen lisäksi, Keskiryhmä on jättänyt ehdotuksen pohjoismaisesta äänestä kansallisissa liikennesuunnitelmissa. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että Pohjoismaiden tulisi kuulla toisiaan nykyistä enemmän omia liikennesuunnitelmia laatiessaan. Keskiryhmä myös haluaa, että ministerineuvosto laatii luettelon pohjoismaisen yhdentymisen ensisijaisista rajaesteistä.

– Pohjoismaissa tarvitaan enemmän yhteistyötä infrastruktuurin saralla. Sellaisten rajaesteiden poistaminen, jotka vaikeuttavat ihmisten ja yritysten liikkumista ja työskentelyä koko Pohjolassa, on yksi Keskiryhmän tärkeimmistä tavoitteista Pohjoismaiden neuvostossa. Siksi ehdotamme, että ministerineuvosto laatii luettelon infrastruktuurin rajaesteistä, jotka voidaan sisällyttää kansallisiin liikennesuunnitelmiin ja -tutkimuksiin, Kjell-Arne Ottosson sanoo.

Kasvu ja kehitys Pohjolassa-valiokunta tuki ehdotusta. Se menee nyt ministerineuvoston käsiteltäväksi.

Helsingin sopimuksen 1 artiklassa todetaan, että Pohjoismaiden tulee tehdä yhteistyötä liikenteen alalla.

Kuva:  Stine Østby/Norden.org