Sökresultat för Medlemsförslag

 • Norden ska ingå en klimatallians!

  ...framta en nordisk klimatstrategi. Enligt medlemsförslaget bör intentionsförklaringarna gå vidare i form av gemensamma nordiska klimatmål. – Nu är hög tid att förankra det man utlovat från Nordiska ministerrådets sida...

  Läs mer
 • Mittengruppen föreslår en samnordisk utredning för att motverka gränsstängningar i krissituationer

  ...säger Linda Modig, ordförande för Mittengruppen. – Därför har Mittengruppen lämnat in ett medlemsförslag som syftar till att liknande gränsstängningar aldrig mer uppstår mellan de nordiska länderna. Behandling av medlemsförslaget...

  Läs mer
 • Mer gemensamt försvar av nordiska vattenintressen i EU

  ...ytterligare i och med ordförandeskapets teman.   Utskottet för ett hållbart Norden behandlade svaren från de nordiska regeringarna på Mittengruppens medlemsförslag under utskottsmötet i Oslo 19.4.2016. Utskottet beslöt, på Hanna...

  Läs mer
 • Ett gemensamt klockslag i hela Skandinavien

  Mittengruppen kommer till Nordiska rådets session i Stockholm att framlägga ett nytt medlemsförslag. Det är Mikael Staffas från Liberalerna på Åland som författat ett medlemsförslag med anledning av att majoritet...

  Läs mer
 • Kunskapen om missbruk ska öka

  ...ökar förutsättningarna för bättre vård och behandling, säger Penilla Gunther, som var en av förslagsställarna. Medlemsförslag om ökad kunskap och bättre behandling av missbruk genom nordiskt samarbete i forskningsnätverk: Medlemsförslag...

  Läs mer
 • Viktigt att ambulanser får korsa gränser

  ...det i hand finner jag att vi bör avvakta denna utredning. Socialdemokraterna har med medlemsförslaget vi diskuterar nu bidragit till att fästa uppmärksamhet till frågan, men vi måste konstatera att...

  Läs mer
 • Nej till flygskatt, ja till biojetfuel

  ...om en gemensam nordisk målsättning för att nå målet om 5% inblandning av biojetfuel i internnordisk flygtrafik från 2025. Detta medlemsförslag behandlas i Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling....

  Läs mer
 • Nordiska rådets Mittengrupp kräver nordisk koordination när det gäller EU:s vattenpolitik och förhandlingar om internationella handels- och investeringsavtal

  Mittengruppen har lämnat in ett medlemsförslag till Nordiska rådet, där man efterlyser ett fördjupat nordiskt samarbete, både globalt och i EU, för att trygga de nordiska vattenresurserna. Mittengruppen anser att...

  Läs mer
 • Dags att flyga med eget biobränsle i Norden

  Mittengruppen antog ett medlemsförslag om biobränsle i flygbränslet för inrikes- och regionalflyg under sitt gruppmöte 25.1.2021. Mittengruppen föreslår att regionen satsar på ökad uppblandning av biobränslen i flygbränslet, för att...

  Läs mer