Publicerad på 29.01.2015

Artikelkategorier

Cybersäkerheten borde utökas i Norden

Mittengruppen vill att de nordiska invånarnas digitala medborgarfärdigheter utvecklas strategiskt så att alla åldersgrupper hade nödvändiga färdigheterna för att använda internet och internettjänster på ett säkert sätt. 

Som en konkret aktion föreslår Mittengruppen en utbildning som ökar cybersäkerheten och cybermedvetenheten, t.ex. ett digitalt körkort eller ett kostnadsfritt utbildningspaket, som är möjligt att föreverkliga i olika format såsom t.ex. spel eller vuxenutbildning.

Medlemsförslag: http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/aerenden/a-1640-kultur