Sökresultat för Utbildning

 • Använd de besparade medlen på grund av coronasmittan till att stötta kultursektorn

  Under Nordiska rådets sessionsvecka har det pågått debatt och dialog med Nordiska ministerrådet om de föreslagna besparingarna på den nordiska kultur- och utbildningsbudgeten under 2021. Besparingarna är nödvändiga för att...

  Läs mer
 • Budgetkompromissen ger en kortvarig lösning till kulturverksamheterna

  ...till i nuläget obestämda föremål inom kultur- och utbildningssektorerna. Fördelningen av denna summa bestäms i samarbete mellan Nordiska rådet och ministerrådet senare i år. – Vi är naturligtvis nöjda med...

  Läs mer
 • Vi skal styrke det nordiske i læreruddannelsen

  På mødet i udvalget for kundskab og kultur præsenterede Mittengruppen et nyt medlemsforslag om at styrke det nordiske i læreruddannelsen. Det forslås, at der i højere grad sættes fokus på...

  Läs mer
 • Förslag om studentrabatt på resor i Norden och folkhögskolesamarbete

  Mittengruppen har nu presenterat två nya medlemsförslag. Det ena handlar om studentrabatt på resor inom Norden. Det andra om ökat samarbete mellan folkhögskolor. Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur...

  Läs mer
 • Mittengruppen kritisk till budgetförslaget från Nordiska ministerrådet

  I budgetförhandlingen med Nordiska ministerrådet har Mittengruppen efterfrågat både en konsekvensanalys av vad de relativt stora nedskärningarna inom kulturbudgeten innebär för de olika verksamheterna, samt närmare information om de nya,...

  Läs mer
 • Mittengruppen vill öka studentutbytet och stötta nordiska samarbetsorganisationer

  Just nu pågår Nordiska rådets septembermöten i Reykjavik, Island. Under sitt gruppmöte gick Mittengruppen fram med förslag för att öka studentutbytet inom Norden, och för att öka grundfinansieringen för nordiska...

  Läs mer
 • Den nordiska språkgemenskapen bör skyddas

  Norden har en mångsidig kulturliv med plats för olikhet, nyfikenhet och utveckling. De nordiska språken har ett egenvärde för den kulturella gemenskapen och tillhörigheten i Norden. Läs Kathrine Klevelands artikel...

  Läs mer
 • Välkommet beslut om samarbete mellan folkhögskolor

  Nordiska rådet biföll Mittengruppens förslag om ökat samarbete mellan folkhögskolorna i Norden. Det var goda nyheter, menar företrädare för folkhögskolor i både Norge och Sverige. För ungefär ett år sedan...

  Läs mer
 • Mittengruppens ställningstagande till det nordiska samarbetet för att förebygga radikalisering

  ...konkret som utbildning, jobb och en klar, säker framtid. För det behövs förebilder, stödpersoner och förväntningar om att ungdomar ska prestera enligt bästa förmåga. Utbildningen bör ge en tillräcklig kunskapsgrund...

  Läs mer