Sökresultat för Utbildning

 • Vänta inte på EU – återupprätta Norden som europeisk maktfaktor

  ...mobilitet inom transport, utbildning, ID m.m. från 2018 och 2019 års rapport om bekämpning av geoblockering – tillgång till andra länders tv. Alltför många av de mycket konkreta förslagen har...

  Läs mer
 • Starkare Norden – starkare Europa

  ...Det gäller bl.a. sådana områden som utbildningen, den digitala inre marknaden, energimarknaden och transport, cirkulär ekonomi samt även försvar, terrorbekämpning och säkerhet. Norden skall inte vara rädd för att ta...

  Läs mer
 • Kräver målinriktade åtgärder för att göra det lättare för lågutbildade nyanlända att få jobb

  ...utbildning. Mittengruppen ser att insyn i det nya kulturella samhället, delaktighet i sociala nätverk eller icke-statliga organisationer och inte minst språkkunskaper är en förutsättning för en framgångsrik integration i det...

  Läs mer
 • ”Jämställdhet kommer inte av sig själv”

  ...Det handlar inte bara om ekonomisk diskriminering, i allt för många sammanhang fråntas kvinnorna alla möjligheter att bestämma över sina egna liv. Att flickor ges rätt till utbildning är en...

  Läs mer
 • Tore Storehaug och Antti Kurvinen nya medlemmar i Mittengruppens styrelse

  ...pedagogik och jobbat inom politik. Antti Kurvinen är till utbildning jurist. Båda två är på sin första mandatperiod i parlamentet. Tore Storehaug träder in i styrelsen i stället för Torhild...

  Läs mer
 • Norden behöver samarbeta om hållbara lösningar för invandring

  ...Mittengruppen anser att nyckeln till effektiv integration är arbete, språkinlärning och utbildning, i kombination. Det måste vara lättare att få sitt första jobb och fler lagliga vägar till arbete måste...

  Läs mer
 • Föreslår nordiska universitetsexamen inom valda områden

  Mittengruppen menar att Nordiska ministerrådet bör ta fram, i samarbete med universiteten och de nationella och nordiska forskningsorganisationerna, en nordisk vision för samarbete inom forskning, vetenskap och högre utbildning. I...

  Läs mer
 • Mittengruppen fortsätter leda två utskott och presidiet i Nordiska rådet

  ...att kunna förverkliga visionen och samtidigt kämpa för att kultur och utbildning blir en del av denna vision. Vi är också glada för att vi behåller presidentskapet för hela rådet....

  Läs mer
 • Britt Lundberg vald till ny gruppordförande

  ...Nordiska rådets Utskott för kunskap och kultur i Norden. Britt är tidigare talman och åländsk minister med ansvar för utbildnings-, kultur-, idrotts- och ungdomsfrågor samt jämställdhets-, EU-, energi-, planerings- och...

  Läs mer