Publicerad på 20.12.2016

Artikelkategorier

Starkare Norden – starkare Europa

Ordförandens blogg

Jag gillar att göra saker när jag har lust och tid. Därför har jag redan gjort julgranen färdig – i god tid före jul – och därför vill jag passa på och skriva några rader om nordiskt och europeiskt samarbete. Ett nytt år är alltid en ny möjlighet, och nu behövs verkligen en ny start för vårt sätt att tänka på Norden och Europa. Jag hoppas kunna föra dessa tankar vidare under mitt – och Finlands – presidentskap i Nordiska rådet i 2017.

EU-samarbetet är i grunden en fantastisk idé. Tanken är att de europeiska länderna ska samverka och handla med varandra istället för att vara i konflikt och kriga.

I nuläget får EU stå syndabock för mycket. Det är lätt att skylla i stort sett allt det negativa som just nu händer i världen och i vardagen på EU. Ländernas företrädare glömmer lätt bort att berätta att de varit medbeslutande när ny lagstiftning tas fram.

”I Norden har vi inte råd med att det europeiska projektet misslyckas”

I Norden är vi i hög grad beroende av den inre marknaden och den globala makten som EU medför. Vi har helt enkelt inte råd med att det europeiska projektet misslyckas! Därför är den nuvarande situationen oroväckande.

Det nordiska samarbetets styrka ligger i att  vi alltid har lyckats med att upprätthålla det folkliga stödet. Vi har inte utvecklat några överstatliga makter, utan det har alltid varit länderna och de självstyrande områdena som tillsammans bestämmer. Det här har lett till att samarbetet njuter fortfarande av en stark folklig legitimitet.

Vi måste nu göra så att också det europeiska samarbetet behåller sin legitimitet. Det behövs länder som vill ta ansvar då allt annat sviker.

Vi i Mittengruppen tror att Norden kan tillsammans fylla det maktvakuum som uppstått inom EU och visa vägen för ett mer integrerat och ett mer inflytelserikt Europa. Vi måste se till att EU tar lärdom av brexit och den svikande legitimiteten och arbeta för en utveckling där EUs fokus är på det som i grunden var avsikten: att leva i fred och se till  möjligheterna för samarbete kring den inre marknaden. Att detaljstyra länder, gå åt kulturella inslag eller klåfingrigt kritisera viktiga traditioner i länderna riskerar att få EU-kritiska rörelser att växa.

”Vi tror att Norden kan tillsammans fylla det maktvakuum som uppstått inom EU och visa vägen för ett mer integrerat och ett mer inflytelserikt Europa”.

Mittengruppen har konsekvent under flera år arbetat för att lyfta och stärka Norden i EU. I dag finns det en bred politisk enighet om att ett tätare nordiskt samarbete inom EU skulle gynna oss alla. Vårt arbete börjar bära frukt!

Nordiska rådet har nyligen valt att öppna ett EU-kontor i Bryssel.  Regeringarnas samarbete i Nordiska ministerrådet har valt att förstärka sina resurser för EU-samordning på hemmaplan, samt via ordförandelandet som nästa år är Norge. Vi hoppas att denna kombination leder till fruktbara resultat på europeisk nivå. Vi vill att ett samlat och välintegrerat Norden blir en styrka för hela Europa.

Samtidigt som Norden söker inflytande och ledarskap i Europa skall vi mycket konsekvent riva ned de hinder som fortfarande begränsar den fria rörligheten inom Norden. Till det behövs politiska överenskommelser. De lösningar som vi finner i Norden kan sedan tillämpas bredare. Det gäller bl.a. sådana områden som utbildningen, den digitala inre marknaden, energimarknaden och transport, cirkulär ekonomi samt även försvar, terrorbekämpning och säkerhet.

Norden skall inte vara rädd för att ta ett steg vidare: med vårt exempel kan hela europeiska samarbetet lyftas till en ny nivå.

 

Med önskan av en fridfull jul – och ett framgångsrikt nytt år för både europeiskt och nordiskt samarbete,

 

Britt Lundberg

Ordförande för Mittengruppen

President för Nordiska rådet i 2017