Publicerad på 29.03.2023

Behovet av utbildad arbetskraft är stort

Norden behöver mer yrkesutbildad arbetskraft. Frågan är var den finns, och hur den ska utbildas? I veckan ordnade Nordiska rådet en konferens i svenska Norrbotten för att försöka besvara den frågan. Tre av Mittengruppens representanter var på plats.

Under två dagar hölls konferensen Nordens jakt på yrkesutbildad arbetskraft i Haparanda och Övertorneå, Sverige. En sak är säker: Behovet av utbildad arbetskraft är stort i Norden. Hundratusentals behöver utbildas om arbetsmarknadens behov ska tillfredsställas.

– Åland har Nordens lägsta arbetslöshet. Det är bra att många har jobb. Men problemet är att behoven av rätt utbildad och tillgänglig arbetskraft är så stort. Och kan inte arbetsgivarna hitta de människor de behöver så hindrar det utvecklingen på Åland, säger Mikael Lindholm, åländsk ledamot i Nordiska rådet för Mittengruppen.

En av nycklarna för att lösa problemen är att utbildningarna motsvarar arbetsmarknadens behov. Samarbetet mellan näringslivet och det offentliga behöver bli bättre. Så att utbildningarna verkligen leder till jobb.

– Från politiskt håll behöver vi utforma fler utbildningar efter arbetsmarknadens behov. Då behöver arbetsgivarna berätta vad de behöver. Jag tror att näringslivet behöver engagera sig ännu mer i utbildningen. Så att det till exempel finns tillgång till lärlingsplatser. Det menar Mittengruppens Kjell-Arne Ottosson, Sverige, som är ordförande för Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling

Han framhåller att det inte finns några stora politiska meningsskiljaktigheter, men efterfrågar samtidigt ett större engagemang från de nordiska regeringarna.

– Det är en sak att vi enas i Nordiska rådet. Och då skickas våra beslut till ministerrådet. Men sedan ska det implementeras nationellt. Jag både hoppas och tror att den implementeringen skulle kunna gå snabbare, säger han.

Catarina Deremar, Mittengruppsledamot från Sverige håller med:

– Det är inget nytt att våra företag skriker efter arbetskraft med rätt kompetens. Men bristen har blivit ännu tydligare de senaste åren. Så regeringarna behöver inse att det är bråttom att lösa problemet. Vi har under de här dagarna fått ta del av flera goda exempel på hur man kan arbeta. Och det är hoppfullt. Vi behöver lära av varandra.

Till grund för konferensen ligger en rapport från den ”tankesmedja” som Nordiska rådet arrangerat tillsammans med aktörer från utbildningssektorn och arbetsmarknaden. Konferensen avslutades med ett studiebesök på Utbildning Nord i Övertorneå, en yrkesskola som drivs gemensamt av Finland, Sverige och Norge.

Bilden: Kjell-Arne Ottosson, Catarina Deremar och Mikael Lindholm.