Julkaistu 18.08.2017

Artikkelien kategoriat

Kestäviä pohjoismaisia ratkaisuja maahanmuuttoon

Keskiryhmän mielestä tarvitaan pohjoismaisia ratkaisuja maahanmuuttoon. Näiden ratkaksujen tulee olla taloudellisesti ja eettisesti kestäviä, ja niiden lähtökohtana tulee olla yhteiset pohjoismaiset arvot ja niiden tulee vahvistaa vapaata liikkuvuutta maidemme välillä.

Maahanmuutosta vastaavat pohjoismaiset ministerit tekivät maaliskuussa 2016 päätöksen pohjoismaisesta kotouttamisyhteistyöstä. Keskiryhmä pitää hyvänä asiana, että
maahanmuutto on nyt osa virallista pohjoismaista yhteistyötä. Onnistunut kotouttaminen vahvistaa kasvua ja työllisyyttä. Pohjoismaat voivat toimia esimerkkinä löytämällä toimivia ratkaisuja kotouttamiseen sekä ehkäisemällä rasismia ja syrjintää.

Keskiryhmän mielestä työn saanti, kielen oppiminen sekä koulutus – kaikki nämä yhdistettynä – ovat avain onnistuneeseen kotoutumiseen. Ensimmäisen työpaikan saamista tulee helpottaa ja laillisia väyliä työmarkkinoille tulee lisätä. Verojen maksaminen ja työsuojelun piiriin kuuluminen on tärkeää myös lyhyissä työsuhteissa. Laillisia reittejä työelämään tulee luoda lisää. Kesäkuussa 2017 Pohjoismaiden neuvoston hyvinvointivaliokunta hyväksyi suosituksen kansalaisyhteiskunnan roolista kotoutumisen edistäjänä. Keskiryhmä tukee ehdotuksen kohtia.

Pohjoismaat ovat tukipilareita YK:n sekä muiden kansainvälisten
humanitääristen järjestöjen toiminnassa. Se on ollut meidän tapamme kantaa globaali vastuumme ja rakentaa demokraattisempaa ja kestävämpää maailmaa. Keskiryhmän
mielestä Pohjoismaiden tulisi toimia yhdessä YK:n kestävän kehityksen sekä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Pohjoismaiden ja EU:n tulee keskittyä
yhä enemmän rauhanrakentamiseen sekä demokratian ja osallisuuden edistämiseen konfliktialueilla, ihmisarvoa kunnioittaen.

Pohjoismailla on eriävät näkemykset pakolaisten vastaanottamisesta. Keskiryhmän mielestä lapsille, naisille ja muille haavoittuvassa asemassa oleville on tarjottava erityistä suojelua. Pakolaisleirien tulisi olla vain väliaikaisia ratkaisuja konfliktien tai humanitääristen katastrofien yhteydessä. Ne eivät ole turvallisia paikkoja lasten kasvulle ja kehitykselle. Tukea tulee lisätä UNHCR:lle inhimillisten olojen turvaamiseksi olemassa olevilla leireillä.

Kannanotto hyväksyttiin keskiryhmän kesäkokouksessa 18.8. Klo 12.