Julkaistu 19.04.2016

Artikkelien kategoriat

Pohjoismaiden yhteinen edunvalvonta EU:n vesiasioissa tärkeää

Suomen pohjoismaisen puheenjohtajuuskauden teemoja vuonna 2016 ovat vesi, ihmiset ja luonto. Keskiryhmä haluaa nyt konkretisoida puhtaaseen veteen liittyvää pohjoismaista yhteistyötä.

Pohjoismaiden neuvoston Kestävä Pohjola -valiokunnan kokouksessa Oslossa 19.4. käsiteltiin Pohjoismaiden hallitusten vastausta Keskiryhmän ehdotukseen pohjoismaisten vesiresurssien turvaamisesta. Valiokunta päätti puheenjohtaja Hanna Kososen (kesk) ehdotuksesta lähettää aiheeseen liittyvän kirjeen Suomen pohjoismaiselle yhteistyöministerille Anne Bernerille. Kirjeessä valiokunta toivoo ministerineuvostolta resursseja EU:n vesipuitedirektiivin täytäntöönpanoon liittyvien kokemusten keräämiseen kaikista Pohjoismaista.

– Meillä on nyt loistava mahdollisuus syventää ja laajentaa pohjoismaista yhteistyötä vesiasioissa. Onnistunut yhteistyö tässä asiassa voisi toimia esimerkkinä ja ennakkotapauksena samankaltaiselle yhteistyölle tulevaisuudessa, sanoo Kestävä kehitys -valiokunnan puheenjohtaja Hanna Kosonen keskiryhmästä.

 

– Vesipuitedirektiivi on erittäin kattava ja sen täytäntöönpano voi tulla Pohjoismaille hyvin kalliiksi. Sen vuoksi yhteinen edunvalvonta on todella tärkeää, sanoo Kosonen.

Lisätietoja: Hanna Kosonen, puh. +358 40 717 1114