Julkaistu 27.05.2014

Artikkelien kategoriat

Pohjoismailla on suuri merkitys ALDE:ssa

Julkaistu Hufvudstadsbladetissa 19.5.2014.

EU-vaalien alla on ollut paljon puhetta Euroopan parlamentin poliittisista ryhmistä sekä suomalaisten puolueiden roolista niissä.

Suomi on pieni maa ja osuutemme Euroopan parlamentissa on häviävän pieni. Suomalaisia edustajia on 13 yhteensä 766 edustajasta. Tämä on vähemmän kuin kaksi prosenttia. Jos lasketaan yhteen kaikki kolme EU:n jäsenenä olevaa pohjoismaata Suomi, Ruotsi ja Tanska kokonaismäärä on 46 pohjoismaista edustajaa eli noin kuusi prosenttia Euroopan parlamentin jäsenistä.

Joidenkin Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien kohdalla tilanne on paljon parempi. Niin on ainakin ALDE:ssa, johon sekä keskustan että rkp:n yhteensä neljä edustajaa kuuluvat. Tällä hetkellä ALDE-ryhmässä on 11 pohjoismaista edustajaa kaikkiaan 83 edustajasta, mikä on yli 13 prosenttia. Jos mukaan laskee myös kolmen Baltian maan liberaalit edustajat niin tuloksena on 17 edustajaa, mikä on jo yli viidesosa ALDE:n edustajamäärästä.

Pohjoismainen liberaali keskiryhmä on vahva vaikuttaja ALDE-ryhmässä.

Toimiva pohjoismainen yhteistyö Euroopan parlamentissa ja puolueryhmien sisällä lisää Suomen vaikutusvaltaa.

Christina Gestrin (rkp)

kansanedustaja, Pohjoismaiden neuvoston jäsen

Antti Kaikkonen (kesk.) kansanedustaja

ehdokkaita Euroopan parlamentin vaaleissa