Julkaistu 22.05.2013

Artikkelien kategoriat

Pohjoismainen terveysalan yhteistyö yhä tärkeämpää

Ylen A-studiossa esiteltiin maanantaina 20.5. tapaus, jossa korkein hallinto-oikeus oli määrännyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:in korvaamaan erään asiakkaansa syöpään liittyvät leikkaus- ja hoitokulut Uppsalan yliopistollisessa sairaalassa. Jutussa mainittiin, että viimeistään EU:n potilasdirektiivin voimaantulon myötä potilailla on oikeus hakeutua erikoistuneeseen hoitoon toiseen EU-maahan. Usein tuo maa on nimenomaan toinen Pohjoismaa.

– A-studion esille ottama tapaus antaa todella huonon kuvan Pohjoismaiden välisestä terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvästä yhteistyöstä. Miten on mahdollista, että Suomessa, tässä tapauksessa HUS:issa, on ollut aivan erilainen käsitys syövän paranemis- ja hoitomahdollisuuksista kuin Ruotsissa sairaalassa, joka oli erikoistunut juuri tämän tyypin syövän hoitoon? Pohjoismaiden pääministerit ovat puhuneet jo pitkään sen puolesta, että Pohjoismaat ovat yhtenäinen terveysalue ja että meillä on samantyyppiset riskit ja haasteet. Missä tämä näkyy käytännössä? kysyy Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Simo Rundgren.

Vastaava esimerkki ovat harvinaiset sairaudet, joiden hoitamiseksi Pohjoismaiden neuvosto suositteli jo vuonna 2010 Pohjoismaita tekemään yhteisen, EU:n suosituksen mukaisen, toimintasuunnitelman. Sosiaali- ja terveysasioista vastaavat ministerit ovat kuitenkin ilmoittaneet, viimeksi toukokuussa 2012, että tällainen toimintasuunnitelma on tarkoituksenmukaista tehdä kansallisesti eikä pohjoismaisesti.

– Tässä puhutaan monimutkaisista sairauksista, joiden selvittämiseen ja hoitoon tarvitaan paljon resursseja ja osaamista. Harvinaisten sairauksien samoin kuin esimerkiksi syövän ja ADHD:n diagnoosien ja hoidon suhteen Pohjoismaiden kannattaisi toimia mieluummin yhdessä kuin yksin. Pitäisi olla itsestään selvää, että pohjoismaalaiset ohjataan parhaimpaan mahdolliseen hoitoon, riippumatta siitä, missä tällaista hoitoa tarjotaan, ja että Pohjoismaissa on yhtenäinen käsitys ja käypä hoito  -suositus pitkää ja monimutkaista hoitoa vaativille sairauksille.

Lisätietoja:
Simo Rundgren
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja
tel. 0400399500

Terhi Tikkala
Pohjoismaiden neuvoston Keskiryhmän pääsihteeri
tel. 0504345019