Julkaistu 10.04.2014

Artikkelien kategoriat

Simo Rundgren: Yhteispohjoismaisia kaivoskriteereitä tarvitaan

Ehdotuksessa tuodaan esille, kuinka kaivosteollisuus on perinteinen pohjoismainen ja voimakkaasti kasvava elinkeino lähes kaikissa Pohjoismaissa. Siksi Keskiryhmän mielestä luonnon- ja vesiensuojelu, paikallisväestö ja paikalliset elinkeinot sekä kaivostyöläisten turvallisuus ja oikeudet on otettava paremmin huomioon. Tämä tapahtuisi parhaiten laatimalla pohjoismaiset kestävyyskriteerit kaivosteollisuudelle.

Keskiryhmän mielestä Pohjoismaiden kestävän kaivosteollisuuden perustana tulee olla kunnioitus ympäristöä, paikallisväestöä ja muuta elinkeinotoimintaa kohtaan. Pohjoismaiden vaativien ja tiukkojen kriteereiden sekä ympäristöstandardien noudattaminen olisi myös kilpailuetu maailmanlaajuisilla markkinoilla. Tavoitteena on, että yhteispohjoismainen kaivoskriteeristö olisi taustoittamassa myös EU:ssa valmisteltavaa kaivoslainsäädäntöä.

Keskiryhmän jäsenehdotus hyväksyttiin Akureyrin istunnossa 8.4. ja Pohjoismaiden parlamentaarikot päätyivät suosittamaan Pohjoismaiden ministerineuvostolle, että se laatii Pohjoismaiden kaivosteollisuudelle kestävyyskriteerit. Pohjoismaiden neuvoston elinkeinovaliokunta, joka laati suosituksen, teki tiivistä yhteistyötä Pohjoismaiden neuvoston ympäristövaliokunnan kanssa ja asiakirjassa otetaan hyvin huomioon sekä elinkeino- että ympäristöaspekti.

Simo Rundgren, yksi jäsenehdotuksen allekirjoittajista, on tyytyväinen, että keskiryhmän alulle panema jäsenehdotus hyväksyttiin ja asia etenee nyt Pohjoismaiden hallituksille.

– Jos kriteeristöt olisivat maillamme jo käytössä, Talvivaarassa syntyneitä ympäristöongelmia ei olisi päässyt syntymään, hän sanoo.

Lisätietoja
Simo Rundgren
0400 399 500

Linkki jäsenehdotukseen: http://www.norden.org/fi/pohjoismaiden-neuvosto/asiat/a-1583-naering