Julkaistu 12.04.2018

Artikkelien kategoriat

Sisäiseen turvallisuuteen ja kriisivalmiuteen liittyvää energiayhteistyötä lisättävä

Keskiryhmä ehdottaa, että Pohjoismaiden ministerineuvosto tekee selvityksen Pohjoismaiden energiayhteistyöstä huoltovarmuuden ja sisäisen turvallisuuden näkökulmasta.

    Energian saanti, samoin kuin esimerkiksi elintarvikkeet tai vesi, ovat tärkeitä ns. laajan turvallisuuden näkökulmasta. Moderni yhteiskunta on riippuvainen energian jatkuvasta saannista. Uusiutuvat energianlähteet kuten tuuli tai aurinko vaihtelevat tuotannoltaan ja tarvitsevat rinnalleen muita energiamuotoja tai varastointia. Keskiryhmän mielestä esimerkiksi tämän tyyppisiä kysymyksiä voitaisiin ratkaista yhteistyössä Pohjoismaiden välillä. Voimat yhdistämällä Pohjoismaista voi helpommin tulla energian tuotannon suhteen omavaraisia, sanoo Staffan Danielsson, joka esitteli keskiryhmän aloitteen Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Akureyrissa.

          Tätä taustaa vasten ehdotamme, että ministerineuvosto analysoisi energiayhteistyötä nimenomaan huoltovarmuuden ja turvallisuuden näkökulmasta.

Suuntaviivat pohjoismaiselle sisäisen turvallisuuden yhteistyölle löytyvät ns. Hagan julistuksista, joista ensimmäinen hyväksyttiin vuonna 2009 ja toinen vuonna 2013. Sisäisen turvallisuuden yhteistyö ei kuitenkaan ole vielä onnistunut saavuttamaan samanlaista painoarvoa ja sisältöä kuin Pohjoismaiden sotilaallinen yhteistyö Nordefco.

Keskiryhmä esitteli aloitteensa Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Islannin Akureyrissa 10. huhtikuuta.

Linkki aloitetekstiin