Julkaistu 10.04.2014

Artikkelien kategoriat

Satu Haapanen: Pohjoismaisiin kouluihin lisää tasa-arvokasvatusta

Tavoitteena on lisätä tietoisuutta sukupuolesta ja tasa-arvosta ja siten auttaa oppilaiden ja opettajien kansalaistaitojen kehittymistä tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen yhteiskunnan rakentajina ja tulevaisuuden vastuunkantajina.

– Tasa-arvon laatumerkki olisi kouluille vapaaehtoinen ja se olisi tarkoitus myöntää kouluille ja oppilaitoksille, jotka työskentelevät määrätietoisesti yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon eteen. Laatumerkki kannustaisi kouluja kehittämään pedagogiikkaa, joka huomioi yksilöt yksilöinä omine vahvuuksineen ilman odotuksia ja ennakkokäsityksiä siitä millaisia tyttöjen ja poikien tulisi olla. Vaikka Pohjoismaissa ollaan edelläkävijöitä tasa-arvon edistämisessä, kohtaavat lapset edelleen heidän oppimistaan ja toimintaansa rajoittavia stereotyyppisiä sukupuolikäsityksiä. Sen vuoksi tarvitaan sukupuolitietoista pedagogiikkaa, sanoo kansanedustaja Satu Haapanen, Pohjoismaiden neuvoston keskiryhmän jäsen, kansalais- ja kuluttajavaliokunnan varapuheenjohtaja, itsekin luokanopettaja ja aloitteen vireillepanija Pohjoismaiden neuvostossa.

Pohjoismaiden neuvosto haluaa lisäksi kerätä ja kartoittaa hyviä tasa-arvopedagogiikan käytäntöjä ja levittää niistä tietoa Pohjoismaiden välillä. Neuvosto haluaa, että koulutuksen tasa-arvo sisällytetään pohjoismaiseen tasa-arvopoliittiseen yhteistyöohjelmaan vuosille 2015-2018 ja, että tasa-arvon laatumerkinnän vaatimukset sisällytetään myös lastentarha- ja luokanopettajakoulutukseen.

Lisätietoja:
Satu Haapanen
satu.haapanen@eduskunta.fi
040 554 35 14

Valiokuntaehdotus http://www.norden.org/fi/pohjoismaiden-neuvosto/asiat/a-1608-medborger