Julkaistu 15.08.2018

Artikkelien kategoriat

Keskiryhmä ehdottaa toimenpiteitä matalasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymisen helpottamiseksi

Keskiryhmän mielestä Pohjoismaiden tulee tehdä yhteistyötä pakolaistaustaisten maahanmuuttajien työllistymisen helpottamiseksi.

Kotoutuminen uuteen yhteiskuntaan riippuu monesta tekijästä. Työpaikka on avain niistä moneen. Työpaikalla voi harjoitella kieltä ja tavata paikallista väestöä. Työ antaa mahdollisuuden osoittaa sitoutumista yhteiskuntaan. Lasten on hyvä nähdä vanhempiensa käyvän työssä.

Pohjoismaiden ministerineuvoston tuoreen raportin mukaan maahanmuuttajien on keskimäärin vaikeampi työllistyä Pohjoismaissa, verrattuna tilanteeseen monessa muussa Euroopan maassa. Raportti tuo myös esiin sen, että erityisiä toimenpiteitä tarvitaan matalan koulutuksen omaavien ihmisten työllistymisen helpottamiseksi.

Pohjoismaiden ministerineuvosto aloitti pohjoismaisen kotoutusyhteistyön maaliskuussa 2016. Kotoutumisesta vastaavat ministerit toteavat julkilausumassaan marraskuulta 2016, että ”… on erityinen tarve saada näyttöön perustavaa tietoa niiden toimenpiteiden vaikutuksista, joilla yritetään helpottaa maahanmuuttajien työmarkkinoille pääsyä. ” Ministerit haluavat enemmän pohjoismaista tiedonvaihtoa, ja lisäksi uutta tutkimusta kotoutumisesta ja hyviksi osoittautuneista väylistä työelämään.

Keskiryhmä tukee ministereiden pyrkimyksiä ja ehdottaa, että Pohjoismaat kehittävät aktiivista työvoimapalvelua ja räätälöityjä työmarkkinatoimenpiteitä pakolaistaustaisille maahanmuuttajille. Erityisesti tulee huomioida erityisryhmät, esimerkiksi naiset ja matalasti koulutetut, joilla on muita enemmän vaikeuksia päästä työmarkkinoille. Pohjoismaiden tulee olla edelläkävijöitä maahanmuuttajien tutkintojen hyväksymisessä, osaamisen kartoittamisessa sekä jatko-opintoihin pääsyn helpottamisessa.

Keskiryhmän mielestä uuden kulttuurin tuntemus, sosiaaliset verkostot tai järjestötoiminta sekä erityisesti kielitaito ovat onnistuneen kotoutumisen edellytyksiä Pohjoismaissa. Kielen oppimisen tulee tapahtua työssäkäynnin ohessa, eikä kielitaidon tulisi olla este työnsaannille.

Keskiryhmän mielestä Pohjoismaiden tulee olla maailman integroitunein alue myös kotoutumisen osalta.

Poul Nielson, joka vuonna 2016 teki Pohjoismaiden ministerineuvoston pyynnöstä raportin pohjoismaisista työmarkkinoista, toteaa, että Pohjoismaat eivät ole onnistuneet tekemään yhteistyötä pakolaistaustaisten maahanmuuttajien saamiseksi työmarkkinoille. Keskiryhmä tukee Nielsonin ehdotusta erityisen työryhmän asettamisesta Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuuteen analysoimaan tilannetta ja tekemään kotoutumisen edistämiseen liittyviä ehdotuksia.

Julkilausuma hyväksyttiin Keskiryhmän kesäkokouksessa Torshavnissa 15.8.2018