Julkaistu 25.01.2017

Artikkelien kategoriat

TV-palkinto vahvistaisi pohjoismaista tavaramerkkiä

Keskiryhmä jatkaa työskentelyä pohjoismaisen TV-palkinnon puolesta. Aiheen käsittely jatkui Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston kokouksessa Oslossa 25. tammikuuta. Uuden ehdotuksen mukaisesti TV-palkinto jaettaisiin TV-draaman tai -draamasarjan käsikirjoittajalle tai ohjaajalle. Lisäksi huomioitaisiin TV-tuotantojen lisäksi esimerkiksi internet-levitykseen tarkoitetut tuotannot.

– TV-draamat ovat kuvia yhteiskunnasta. Ne ovat kertomuksia siitä, mitä pohjoismaiset yhteiskunnat ovat tänä päivänä. Siksi juuri draamalla on niin tärkeä asema, sanoo Silja Dögg Gunnarsdóttir, joka esitteli asiaa kokouksessa keskiryhmän puolesta.

Hänen mukaansa TV-tuotannoilla on suurempi levikki kuin kirjoilla. Sen vuoksi niitä pitäisi palkita ja kannustaa.

– TV-draamapalkinto täydentäisi Pohjoismaiden neuvoston tämänhetkisiä palkintoja vahvistamalla taidemuotoa joka on ihmisläheinen. Pohjoismaiden neuvoston kansanedustajathan edustavat Pohjoismaiden ihmisiä.

Keskiryhmä teki ehdotuksen pohjoismaisesta TV-palkinnosta syyskuussa 2015. Sittemmin esimerkiksi useat TV-kanavat ovat saaneet lausua mielipiteensä aiheesta. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi Pohjoismaiden neuvoston kulttuurivaliokunnassa.

TV-palkintoehdotus liittyy läheisesti myös ns. geoblokkaukseen (geo-blocking), jonka vuoksi TV-ohjelmat eivät aina näy maan rajojen ulkopuolella. Keskiryhmä tulee tekemään aloitteen geoblokkauksen poistamiseksi Pohjoismaiden väliltä. Aihe on ollut esillä myös Euroopan parlamentissa.